Overbruggingskrediet Rabobank, stroomschema en constructief overleg

Overbruggingskrediet Rabobank

Rabobank heeft aan LTO Nederland laten weten de getroffen bedrijven bij te staan in de overbruggingsperiode met een overbruggingskrediet. Dit kan de ondernemers tijd geven om beslissingen te nemen en ervoor zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering door kan gaan.

 

Stroomschema vrijgave bedrijf/stallen
In samenspraak met de NVWA heeft de sector een stroomschema opgesteld waarmee aan vrijgave van een geblokkeerd bedrijf kan worden gewerkt.
Het stroomschema is opgebouwd per individueel onderdeel, kip, eieren, mest en stal. Iedere onderdeel dient afzonderlijk te worden doorlopen om tot vrijgave te komen. De NVWA is bezig met de laatste juridische vragen te beantwoorden waarna door Avined een overzichtelijk stroomschema zal worden opgezet.

LTO Nederland wacht op groen licht van de NVWA waarna het stroomschema openbaar gemaakt kan worden.

 

Constructief overleg

LTO Nederland is constructief in overleg met het ministerie van Economische Zaken voor ondersteuning van de getroffen pluimveehouders.

10 augustus 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven