Veehouders mogen dieren preventief laten inenten tegen blauwtong

Van Hoof (LTO): ‘Doorbraak in Europees non-vaccinatiebeleid’

Veehouders mogen hun dieren preventief laten vaccineren tegen de ziekte blauwtong. Tot nu toe was inenting in gebieden zonder de ziekte, die bij runderen, schapen en geiten voor kan komen, niet toegestaan. Toon van Hoof van LTO Nederland spreekt van een doorbraak in het Europese non-vaccinatiebeleid: “Voor de eerste keer mag nu worden geënt, terwijl de ziekte hier de afgelopen jaren niet is geconstateerd en ons land formeel de status ‘blauwtongvrij’ behoudt.”
Voor toekomstige bestrijdingen van allerlei dierziektes is dit een heel belangrijke besluit, stelt Van Hoof (portefeuillehouder Diergezondheid LTO Nederland). “Bij een bedreigende ziekte in het buitenland kun je met preventieve vaccinatie een besmettelijke ziekte een stap voor zijn. Hierdoor zijn we nu in staat om onze dieren bij dreigend onheil beter te beschermen.

Al tientallen jaren geldt in Europa een zogenoemd non-vaccinatiebeleid. Dit houdt in dat alleen gevaccineerd mag worden als in lidstaten of regio’s een dierziekte daadwerkelijk is geconstateerd. Dit uitgangspunt was vooral ingegeven door handelspolitieke overwegingen en wordt nu voor het eerst doorbroken.

De virusziekte Bluetongue (serotype 8) brak in Nederland uit in 2006. Duizenden koeien en schapen raakten besmet en de Nederlandse veehouders leden tientallen miljoenen euro’s schade. Mensen kunnen niet besmet raken met blauwtong. Mede dankzij de ontwikkeling van nieuwe vaccins en actieve campagnes zijn de meeste EU-lidstaten vrij van blauwtong en is het aantal uitbraken in de Europese Unie sterk beperkt. Deze ziekte komt nog wel voor in Zuid-Europa. Medio februari van dit jaar kreeg Nederland formeel de Blauwtong vrij-status, nadat was aangetoond dat al drie jaar blauwtong niet meer meer in Nederland voorkomt.

Preventieve vaccinatie tegen blauwtong is sinds begin deze week in Nederland weer mogelijk, nadat het Centraal Veterinair Instituut eerder dit jaar een risicobeoordeling heeft uitgevoerd. Het risico dat het virus opnieuw opduikt, is op dit moment iets groter dan vóór 2006, zo luidde de conclusie van het CVI. Het agrarisch bedrijfsleven en de overheid hebben gezamenlijk gepleit voor aanpassing van de Europese vaccinatieregels. Van Hoof: “We hebben hier veel energie in gestoken en ik ben blij met dit resultaat.”

Dieren kunnen met blauwtong worden besmet na een steek van een knut die het blauwtong-virus meedraagt. De precentieve vaccinatie mag alleen met een in Nederland toegelaten geïnactiveerd vaccin tegen blauwtong. Alleen dierenartsen mogen deze uitvoeren. Vaccinaties moeten worden geregistreerd in een centrale database.

Bij een preventieve inenting gaat het om een vrijwillig besluit van de individuele veehouder. De betrokken veehouders draaien zelf op voor de kosten. Van Hoof verwacht niet dat veehouders nu massaal hun dieren preventief zullen laten vaccineren. “Er is beslist vraag naar en er zijn veehouders die hier sterk op hebben aangedrongen. Mede op grond van risicobeoordelingen zullen veehouders zelf besluiten of ze wel of niet laten vaccineren.”

01 augustus 2012

BRON:
Naar boven