Persberichten

LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ‘Van Dam los onze knelpunten op’

woensdag 30 november 2016 – LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in ...

Vogelgriep 27 november 2016:uiteenzetting vragen en maatregelen

zondag 27 november 2016 – Zaterdag 26 november 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) is. Vogelgriep is ...

Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

zaterdag 26 november 2016 – Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanmiddag bevestigd dat op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld. Bekend is dat het hier ...

Landelijke Landbouwnormen 2016 voor de 25e keer vastgesteld

vrijdag 25 november 2016 – Een uniek moment. Vandaag hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland, VLB, Belastingdienst en het Ministerie van Financiën de voor de 25e keer de Landelijke ...

Cao open teelten algemeen verbindend verklaard; ketenbepaling nog niet

woensdag 23 november 2016 – Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao open teelten met een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 maart 2017 algemeen ...

Situatie vogelgriep in Nederland: blijf alert

woensdag 23 november 2016 – Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland benadrukt dat alle commerciële en hobbymatige pluimveehouders in Nederland alert moeten ...

Bezuiniging misdaadpreventie terugdraaien

dinsdag 22 november 2016 – De bezuiniging op uitgaven voor criminaliteitspreventie die het kabinet heeft gepland, moet worden teruggedraaid. Die oproep doet een groot aantal ...

Melkveesector draagt zelf bij aan fosfaatreductie

vrijdag 18 november 2016 – LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank hebben met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat de ...
1
2
3
4
Naar boven