Schapenhouderij

Nederland telt in totaal ongeveer 800.000 schapen op zo’n 8.000 bedrijven. De schapensector is zeer divers van karakter. Enerzijds zijn er enkele honderden gespecialiseerde bedrijven, toegelegd op de productie van vlees of het beheer van natuur. Anderzijds is er vaak sprake van een tweede tak op bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuur. Een deel van het vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen. Schapen spelen een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap. Ze lopen het hele jaar door buiten en bepalen daarmee mede het Nederlandse landschap. De schapenhouderij is een sector met uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen agrarische sector en maatschappij. De sector wil de komende jaren verdere investeringen doen in een diervriendelijk en natuurlijk imago en in de verdere professionalisering van de sector. Ook het beschikbaar houden van bijvoorbeeld zee- en rivierdijken (en andere betaalbare gronden) voor het weiden van schapen blijft een belangrijk punt van aandacht.

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Wolvenplan 2.0

maandag 24 september 2018 – Deze week is de vergadering van de provincies, waarin het wolvenplan 2.0 wordt vastgesteld.

I&R

dinsdag 18 september 2018 – Sinds november vorig jaar hebben we voortdurend overleg met RVO en NVWA over de I&R registratie van onze schapen.

Kengetallen verzamelen

donderdag 30 augustus 2018 – Het regent! en als je de weermannen mag geloven, gaat dat bijna de hele dag duren. Dat is wat we nodig hebben. Bijna al ons land heeft weer een groene waas. ...

Naar boven