Schapenhouderij

Nederland telt in totaal ongeveer 800.000 schapen op zo’n 8.000 bedrijven. De schapensector is zeer divers van karakter. Enerzijds zijn er enkele honderden gespecialiseerde bedrijven, toegelegd op de productie van vlees of het beheer van natuur. Anderzijds is er vaak sprake van een tweede tak op bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven of zorgboerderijen. Europees gezien levert Nederland één van de beste stukjes lamsvlees: van goede kwaliteit en puur natuur. Een deel van het vlees wordt geëxporteerd, met België en Frankrijk als belangrijke bestemmingen. Schapen spelen een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap. Ze lopen het hele jaar door buiten en bepalen daarmee mede het Nederlandse landschap. De schapenhouderij is een sector met uitstekend imago en zorgt voor verbindingen tussen agrarische sector en maatschappij. De sector wil de komende jaren verdere investeringen doen in een diervriendelijk en natuurlijk imago en in de verdere professionalisering van de sector. Ook het beschikbaar houden van bijvoorbeeld zee- en rivierdijken (en andere betaalbare gronden) voor het weiden van schapen blijft een belangrijk punt van aandacht.

15 december 2006

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Vooruitkijken

donderdag 20 december 2018 – Zo aan het einde van het jaar heb je de neiging om achterom te kijken naar het afgelopen jaar.

Kosten van de wolf

maandag 19 november 2018 – Vorige week maandag was ik in Brussel bij de werkgroep schapenhouderij van Copa Cogeca, de Europese koepel van de landbouworganisaties

Oormerken mogen vervangen worden

maandag 29 oktober 2018 – Goed nieuws: het is definitief: je mag oormerken die verloren zijn gegaan bij schapen blijven vervangen.

Naar boven