Sectoren

LTO Nederland behartigt de belangen van leden werkzaam in de volgende sectoren:

PLANTAARDIG

Graan (tarwe).jpg
Akkerbouw
Afbeelding Glastuinbouw
Glastuinbouw
Afbeelding appels en peren.jpg
Fruitteelt

Radijs voor sector.jpg
Vollegronds-
groenteteelt

Roulerende afbeelding Biologische land- en tuinbouw
Biologische land- en
tuinbouw
Bomen voor sector.png
Bomen en vaste
plantenteelt
Roulerende afbeelding Paddenstoelenteelt
Champignonneteelt

Tulpen voor sector.jpg
Bloembollenteelt

 multifunctioneel klein 0001.jpg
Multifuctionele landbouw


DIERLIJK

Koeien voor kengetallen
Melkveehouderij
Varkens.jpg
Varkenshouderij
Kip 0001.jpg
Pluimveehouderij
Schapen in de wei 0001.jpg
Schapenhouderij
Roulerende afbeelding Geitenhouderij
Melkgeitenhouderij
Paarden.jpg
Paardenhouderij
Vleesvee 0001.jpg
Vleesveehouderij

Afbeelding Vleeskalverhouderij
Kalverhouderij

 Afbeelding Konijnenhouderij
Konijnenhouderij
multifunctioneel klein 0001.jpg
Multifunctionele
landbouw
  

 


Voorzitters LTO-vakgroepen kijken vooruit

De voorzitters van de vakgroepen van LTO Nederland doen een boekje open over de onderwerpen in hun sector. Waar doet de vakgroep voor de aangesloten leden en wat zijn de perspectieven van ondernemers in die sector op korte en langere termijn?

Kortom, wat is anno 2015 actueel en waar gaat het naartoe? In een serie interviews in Nieuwe Oogst gaan de voorzitters van de LTO-vakgroepen in op de speerpunten en hun visie op de toekomst.     


28 maart 2015: Vakgroep Multifunctionele landbouw 
'Multifunctioneel draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak'

18 april 2015: Vakgroep Kalverhouderij 
'Kalver- en melkveehouderij trekken steeds vaker samen op'

2 mei 2015: Vakgroep Bloembollenteelt 
'Volgend jaar leveren we de eerste bollen met Milieukeur'

16 mei 2015: Vakgroep Vollegrondsgroenteteelt 
'Voor een gevarieerde sector toch eenduidige belangenbehartiging'


30 mei 2015: Vakgroep Biologische land- en tuinbouw 
'Onze vakgroep heeft binnen LTO in alle geledingen een plek'

13 juni 2015: Vakgroep Akkerbouw 
'Collectief afrekenen is in onze sector niet meer van deze tijd'

27 juni 2015: Vakgroep Melkgeitenhouderij 
'Nieuwe kennis gaat in de geitenhouderij razendsnel rond'

11 juli 2015: Vakgroep Glastuinbouw 
'Gezonde en schone gewassen telen wordt steeds moeilijker'

25 juli 2015: Vakgroep Fruitteelt
'Proefbedrijf fruitteelt in Randwijk mag de sector niet ontglippen'

8 augustus 2015: Vakgroep Vleesveehouderij
'Vele kleintjes en een paar groten maken ons samen sterk'

22 augustus 2015: Vakgroep Bomen en vaste planten
'De vakgroep heeft zichzelf opnieuw moeten uitvinden'

5 september 2015: Vakgroep Pluimveehouderij
'Vogelgriep in Amerika geeft onze pluimveehouders grote zorgen'

19 september 2015: Vakgroep Konijnenhouderij
'Konijnenhouders zijn al volop met de transitie bezig'

3 oktober 2015: Vakgroep Varkenshouderij
'We gaan voor een rendement van 6 procent in de Varkenshouderij'

09 januari 2013

BRON:


Naar boven