Sectoren

LTO Nederland behartigt de belangen van leden werkzaam in de volgende sectoren:

PLANTAARDIG

Graan (tarwe).jpg
Akkerbouw

Afbeelding Glastuinbouw
Glastuinbouw

Afbeelding appels en peren.jpg
Fruitteelt

Roulerende foto aardappelen
Vollegrondsgroente

Bollen.jpg
Bloembollenteelt
 

Roulerende foto bomen
Boom- en vaste-
plantenteelt

Roulerende afbeelding Biologische land- en tuinbouw
Biologische land-
en tuinbouw

Roulerende afbeelding Paddenstoelenteelt
Paddenstoelenteelt
 

DIERLIJK

Koeien voor kengetallen
Melkveehouderij

Varkens.jpg
Varkenshouderij

Kip 0001.jpg
Pluimveehouderij

Schapen in de wei 0001.jpg
Schapenhouderij

Roulerende afbeelding Geitenhouderij
Melkgeitenhouderij

Afbeelding Paardenhouderij
Paardenhouderij
Vleesvee 0001.jpg
Vleesveehouderij
 


Voorzitters LTO-vakgroepen kijken vooruit

De voorzitters van de vakgroepen van LTO Nederland doen een boekje open over de onderwerpen in hun sector. Waar doet de vakgroep voor de aangesloten leden en wat zijn de perspectieven van ondernemers in die sector op korte en langere termijn?

Kortom, wat is anno 2015 actueel en waar gaat het naartoe? In een serie interviews in Nieuwe Oogst gaan de voorzitters van de LTO-vakgroepen in op de speerpunten en hun visie op de toekomst.     


28 maart 2015: Vakgroep Multifunctionele landbouw 
'Multifunctioneel draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak'

18 april 2015: Vakgroep Kalverhouderij 
'Kalver- en melkveehouderij trekken steeds vaker samen op'

2 mei 2015: Vakgroep Bloembollenteelt 
'Volgend jaar leveren we de eerste bollen met Milieukeur'

16 mei 2015: Vakgroep Vollegrondsgroenteteelt 
'Voor een gevarieerde sector toch eenduidige belangenbehartiging'


30 mei 2015: Vakgroep Biologische land- en tuinbouw 
'Onze vakgroep heeft binnen LTO in alle geledingen een plek'

13 juni 2015: Vakgroep Akkerbouw 
'Collectief afrekenen is in onze sector niet meer van deze tijd'

27 juni 2015: Vakgroep Melkgeitenhouderij 
'Nieuwe kennis gaat in de geitenhouderij razendsnel rond'

11 juli 2015: Vakgroep Glastuinbouw 
'Gezonde en schone gewassen telen wordt steeds moeilijker'

25 juli 2015: Vakgroep Fruitteelt
'Proefbedrijf fruitteelt in Randwijk mag de sector niet ontglippen'

09 januari 2013

BRON:


Naar boven