Melding knelpunten ruimtelijke ordening bij MFL-ondernemers

Dit formulier is bedoeld om knelpunten in ruimtelijke ordening bij multifunctionele landbouw-ondernemers in beeld te brengen. Op deze wijze willen we kennis vergaren over problemen die spelen en welke oplossingen gevonden zijn. Deze inventarisatie wordt gedaan door LTO MFL.

Let op! De input wordt enkel gebruikt als inventarisatie. Indien een follow-up gewenst is, dien je dit apart kenbaar te maken bij LTO MFL (bij voorkeur via jouw regionale bestuurder in het MFL-platform).

_________________________________________________________________________

Welke korte titel zou je je knelpunt in ruimtelijke ordening willen geven?


Wie maakt melding van dit knelpunt (je naam)?


Waar speelt het knelpunt zich af (welke gemeente)?


In welke periode speelde dit zich af?


Geef een beschrijving van het knelpunt:


Is er een oplossing gevonden? Zo ja, welke? Zo nee, waar loopt dit op vast?


verplicht veld


Naar boven