Multifunctionele landbouw

Boerderijeducatie, recreatie, verkoop aan huis, landbouw in combinatie met zorg, agrarische kinderopvang en agrarisch natuurbeheer: de multifunctionele landbouw in Nederland kent vele gezichten. Het is een groeiende sector: steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel en groen met de levering van maatschappelijke producten en diensten. Naar schatting zijn er 15.000 bedrijven op deze fronten actief; goed voor een omzet van 500 miljoen euro en wat economische omvang betreft vergelijkbaar met de teelt van vollegrondsgroenten, fruit of bloembollen. In potentie kan multifunctionele landbouw groeien tot een omzet van 1,5 tot 2 miljard euro.

LTO Multifunctionele Landbouw (MFL) behartigt de belangen van ondernemers in de sector: LTO MFL verbindt ondernemers en ondernemerschap én verzilvert de potenties van multifunctionele landbouw.

Multifunctionele boeren en tuinders leveren een bijdrage aan de verbinding tussen land- en tuinbouw en de maatschappij. De burger komt letterlijk binnen op bedrijven om kaas te kopen, op de camping te staan, om kinderen op te laten vangen of als zorgcliënt. De sector biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals participatie van zwakkeren en een gezondere leefstijl van consumenten.

30 november 2017

BRON:

Nieuws

Save the date: 29 mei 2019 Dag van de Multifunctionele Landbouw

donderdag 28 maart 2019 – Bent u ondernemer in de multifunctionele landbouw?

Meer boeren combineren voedselproductie met dienstverlening

dinsdag 10 juli 2018 – Het aantal boeren en tuinders dat dienstverlenende taken combineert met voedselproductie groeit.

Naar boven