Konijnenhouderij

De Nederlandse konijnenhouderij

Nederland telt zo’n vijftig konijnenhouders die in totaal zo’n 45.000 zogeheten voedsters houden. Voedsters krijgen zeven tot acht keer per jaar nakomelingen, ongeveer tien per worp. Deze vleeskonijnen gaan uiteindelijk op een leeftijd van zo’n elf weken naar de slachterij. Het vlees is voornamelijk bestemd voor de Belgische markt. Nederlanders zelf zijn overigens geen grote consumenten van konijnenvlees. 

Dierenwelzijn is een belangrijk issue in de sector. Sinds 2006 bestaan er welzijnsregels voor het houden van konijnen. Tegelijkertijd blijft de sector investeren in nieuwe huisvestingssystemen, zoals parkhuisvesting: hier worden konijnen in grotere groepen gehouden, inclusief verstrekking van ruwvoer, stro en afleidingsmateriaal. 

Het voer van konijnen bestaat voornamelijk uit luzerne en resten van palmpitten, zonnebloempitten en zemelen: voedingsmiddelen die de mens sowieso niet kan verteren. Veel  konijnenhouders investeren in duurzaamheid, zoals warmteopslag in de bodem en zonnepanelen. Veel stallen zijn voorzien van led-verlichting. Konijnenmest gaat grotendeels naar biocentrales, waar uit mest groene stroom wordt opgewekt.

 

15 december 2006

BRON:


Naar boven