Jan Roefs start actie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ voor vollegrondgroentetelers

Jan Roefs, vollegrondsgroenteteler in Middelbeers (Noord-Brabant) en voorzitter van de vakgroep Vollegrondsgroenteteelt LTO Nederland, is de eerste teler van vollegrondsgroenten die de actie‘Geef door die Gouden Grondboor’ aftrapt. Met deze actie vragen akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondgroentetelers aandacht voor het thema bodemkwaliteit. Dit met het oog op het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat in de maak is en vanaf 2018 het mestbeleid gaat bepalen. In een estafette zullen in totaal ongeveer dertig agrarische ondernemers door heel Nederland elkaar de Gouden Grondboor toespelen en ingaan op de bodemtoestand van zijn of haar bedrijf.

‘Met name in de winterperiode worden op percelen in de zuidelijke zandgebieden de nitraatlimieten in het grondwater overschreden. In het groeiseizoen gebeurt dit veel minder. Dat laat meteen zien waar volgens mij een deel van de oplossing zit: in bouwplannen méér ruimte creëren voor organische stof, groenbemesters en vanggewassen en méér aandacht voor bodembeheer. Ook precisielandbouw gaat ons helpen om mineralenverliezen verder terug te dringen. Zelf hanteer ik een ruim bouwplan, met een beperkt aantal rooivruchten en relatief veel granen en groenbemesters.’

‘Een verdere aanscherping van de bemestingsnormen zal averechts uitpakken. Nu al liggen de gebruiksnormen in het zuidelijk zandgebied meer dan twintig procent onder het landbouwkundige optimum. En als je als boer of tuinder niet eens je gewas kan telen, dan is er al helemaal geen ruimte om de bodem te verbeteren. Dat gaat ten koste van ons rendement, maar ook van het milieu. Aan een failliete boer is niks duurzaams.’

‘Een aandachtspunt is de specialisatie in de sector: daardoor neemt de losse huur van grond toe. De vraag die dan opduikt: wie is die situatie verantwoordelijk voor de bodem? Gelukkig werkt de sector aan een zogeheten bodempaspoort, waarin onder meer de teelt- en bemestingshistorie van percelen wordt vastgelegd. Daarmee krijgen pachters meer inzicht in de kwaliteiten van een perceel, en daarmee in opbrengstpotentieel en -risico’s. En verpachters gaan met een paspoort eigen percelen beter leren kennen.’

Jan Roefs geeft de Gouden Grondboor door aan Robert van de Zanden, van aardbeienplantenkwekerij Aardbei Extra in Haaren (Noord-Brabant).

 

 

Schoon water, gezonde bodem, vakmanschap van de boer. Dat moeten wat LTO Nederland  betreft de kernbegrippen worden van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat programma (te schrijven door het ministerie van Economische Zaken, goed te keuren door Brussel) gaat van 2018 tot en met 2021 het Nederlandse mestbeleid bepalen. Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders vertellen in de serie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ over het belang van een gezonde bodem, een goede bodemstructuur en passende bemestingsnormen. Deze keer: Jan Roefs uit Middelbeers (Noord-Brabant), voorzitter van de vakgroep Vollegrondsgroenteteelt LTO Nederland.

08 juni 2017

BRON:


Naar boven