Statement Robert van de Zanden

Schoon water, gezonde bodem, vakmanschap van de boer. Dat moeten wat LTO Nederland betreft de kernbegrippen worden van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat programma (te schrijven door het ministerie van Economische Zaken, goed te keuren door Brussel) gaat van 2018 tot en met 2021 het Nederlandse mestbeleid bepalen. Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en melkveehouders vertellen in de serie ‘Geef door die Gouden Grondboor’ over het belang van een gezonde bodem, een goede bodemstructuur en passende bemestingsnormen. Deze keer: Robert van de Zanden, van aardbeienplantenkwekerij Aardbei Extra in Haaren.
 
Alleen een gezonde bodem levert gezonde planten
 
“Voor ons bedrijf is bodemgezondheid extreem belangrijk. We leveren het uitgangsmateriaal voor aardbeientelers en die planten moeten sterk en gezond zijn. Dat lukt alleen als de bodem in orde is. We huren een belangrijk deel van onze grond, doorgaans voor een periode van vier jaar. Het eerste jaar telen we alleen Afrikaantjes, waarmee aaltjes in de bodem bestreden worden. Vervolgens telen we drie jaar aardbeienplanten. In die periode gebruiken we veel groencompost; echt een weldaad voor de bodem. Daarmee neemt het organische stof gehalte toe, waardoor mineralen minder gemakkelijk uitspoelen en de bodem beter grote hoeveelheden water kan verwerken. Dat zagen we afgelopen jaar, in juni: percelen met een hoog organische stof gehalte hadden beduidend minder last van de hevige regenval. Het fosfaat in compost telt nu voor vijftig procent mee in de aanvoer. Ik pleit voor een volledige vrijstelling: daarmee creëer je meer ruimte voor dit product waardoor de hoeveelheid stabiele organische stof (humus) in de bodem stijgt. Uit Oostenrijks onderzoek blijkt dat op percelen met meer dan 4,5 procent humus nagenoeg geen nitraat meer uitspoelt. Dat is waar we met de nitraatrichtlijn naar toe willen en dat is alleen met meer compost te bereiken. Dan houden we ook ruimte over voor andere meststoffen en dat is nodig, want aardbeienplanten moeten op maat worden bemest. Telkens kleine hoeveelheden, met fosfaat die gemakkelijk opneembaar is. Want het fosfaat dat in de bodem zit, zit voor een groot deel letterlijk vast en is voor planten lastig op te nemen.”

08 juni 2017

BRON:


Naar boven