Pluimveehouders geschokt door uitbraak vogelgriep

De pluimveesector is volledig verrast en geschokt na een uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (nabij Gouda). “Het virus is er ineens, het komt als het ware uit de lucht vallen. Niemand weet waar het vandaan komt”, reageert Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep LTO Pluimveehouderij.

Hubers spreekt van een zeer zorgelijke situatie, omdat het blijkt te gaan om een hoog pathogeen en dus zeer besmettelijk virus. De afgelopen jaren is in ons land meerdere keren vogelgriep geconstateerd, zoals dit voorjaar nog, maar altijd ging het om een laag pathogeen virus. In vrijwel al die gevallen ging het bovendien om bedrijven met vrije uitloop. Dat is nu niet het geval.”

Ingrijpend
Hubers hoopt op snelle duidelijkheid over de herkomst van het virus en de besmettelijkheid ervan: “Dan komen we er ook achter wat we nog meer kunnen doen om het virus buiten de deur te houden. De nu genomen maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk om te risico’s van verspreiding tot een minimum te beperken.”

In een straal van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen zestien andere pluimveebedrijven. Hubers: ‘Het is een gebied met betrekkelijk weinig pluimveebedrijven. Dat is in zoverre positief dat de directe kans op verspreiding, zoals in 2003 op de Veluwe, kleiner is. Waar het nu om draait is om zover mogelijk snel mogelijk de herkomst van het virus te achterhalen en het in te dammen.”

Beroep
De vakgroepvoorzitter doet een beroep op alle betrokken bedrijven, ondernemers - ook die in andere sectoren - en particuliere hobbydierhouders om zich strikt houden aan alle (hygiëne)maatregelen, verboden en bezoekersregelingen, zoals die eerder vandaag bekend zijn gemaakt.

 

 

Informatienummer geopend
In de loop van de middag heeft het ministerie van EZ een informatienummer geopend. Hier kan men terecht met praktische vragen over de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep: tel. 0880 424242


Zie berichtgeving van het ministerie van Economische Zaken (EZ)

16 november 2014

BRON:
Jack Luiten


Naar boven