Visiereizigers melkveehouderij zijn onderweg

Donderdag 13 juli ging in Hofstede De Beug in Odijk de Visie Reis Melkveehouderij van start. 24 enthousiaste reisgenoten stonden te trappelen om op ontdekkingsreis te gaan. Er werd gediscussieerd, er waren veel vragen en ideeën, er is geoefend met het voeren van een gesprek en er is volop gebrainstormd. Bepakt en bezakt, met een rugzak vol informatie, vragen en tips gaan de reizigers nu op weg. Het eerste traject bestaat uit gesprekken met stakeholders van buiten de sector. Er is door de deelnemers een mooie lijst van mensen samengesteld die binnenkort een uitnodiging voor een interview krijgen. Op 31 augustus is de eerstvolgende stop. Dan delen de reisgenoten hun ervaringen met elkaar en vindt de inhoudelijke terugkoppeling van deze gesprekken plaats.

 

Kennismaken en brainstormen over thema’s

De startbijeenkomst begon met een nadere kennismaking. Al snel bleek dat de groep zeer gevarieerd is, zowel qua leeftijd, geografische spreiding, bedrijfsgrootte en -structuur. Ook werd duidelijk dat de reizigers aan verschillende zuivelverwerkers leveren. Na een korte toelichting door begeleiders Onno van Eijk (Imagro) en Maarten Vrolijk (Wageningen Livestock Research) over wat een visie is, sprak de vakgroep melkveehouderij het vertrouwen uit in de deelnemers en daarmee gaven zij officieel het startsein voor dit visietraject.

 

De deelnemers gingen  daarna meteen aan de slag met een brainstorm over de thema’s die in een visie thuis horen. Al snel kwam de vraag op tafel: voor wie schrijven we de visie eigenlijk? Voor de sector of de maatschappij? De visie is voor de melkveehouders, maar men was het er over eens dat het belangrijk is te luisteren naar wat de consument en andere stakeholders willen en daar op in te spelen zonder het rendement voor de melkveehouder uit het oog te verliezen.

 

Voorbereiding gesprekken

Na het inventariseren van de thema’s stond de voorbereiding op het voeren van de gesprekken op het programma. ,, Luister om te begrijpen”, benadrukt Onno van Eijk. ,,We zijn heel erg gewend om te luisteren om te reageren, maar we luisteren te weinig om te begrijpen. Verdiep je in wat iemand echt vindt en waarom, los van of je het er mee eens bent. Zo hoor je nieuwe zorgen, en ideeën, en verdiep je je in een ander. Dat geeft waardevolle informatie voor de visie.” Na de theorie kwam de praktijk. Sijas Akkerman, directeur van Natuur- en milieufederatie Noord Holland ging met drie duo’s in gesprek over de visie. Er ontstonden boeiende en leerzame gesprekken die ook aanleiding gaven tot discussie.

 

Ervaringen deelnemers

De sfeer tijdens de startbijeenkomst was goed. De groep zat vol energie en er werd hard gewerkt. Geke Arends is een van de deelnemers. Zij heeft zich voor deze visiereis aangemeld omdat ze van mening was dat er veel zaken voor verbetering vatbaar zijn in het beleid van LTO Nederland. ,,Dan kan je aan de zijlijn gaan staan en kritiek geven”, zegt ze. ,,Maar dat helpt niet. Ik kan dan beter meedenken en mijn input leveren.” Geke is positief over de eerste bijeenkomst: ,,De groep is gevarieerd en ik vind het nuttig om met collega’s te discussiëren. Ik heb er wel vertrouwen in dat we er met elkaar in slagen een goede visie neer te zetten.’’

 

Ook Hans Mentink is enthousiast. ,,Het is belangrijk dat we een gezamenlijke visie neerzetten. We zijn als sector zeer divers. Dat merk je vandaag ook weer. Maar ik ben er van overtuigd dat we met deze groep een visie neerzetten die ons verbindt en de verschillen overbrugt.”

25 juli 2017

BRON:
Mirjam Schreuders


Naar boven