NL Next level

Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland volgens LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland naar een hoger niveau van economische groei en zo kansen voor iedereen scheppen. Dat is de kern van de campagne NL Next Level, met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

De kern is dat Nederland voor groot aantal transities staat. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering en de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie. NL Next Level wil dat de overheid 7,5 miljard euro vrijmaakt in haar begroting om de economie naar een hoger plan te trekken. Daarnaast moet er een rijksinvesteringsfonds van vijf miljard euro komen voor projecten die een lange adem vergen. Met de inleg van beleggers en ander marktpartijen moet dit fonds uitgroeien tot 100 miljard euro. LTO Nederland schreef de land- en tuinbouwparagraaf voor NL Next Level: hier pleit LTO voor een investering van één miljard euro per jaar in het platteland, onder meer op het gebied van asbestsanering en duurzame energie.
08 september 2016

BRON:
Naar boven