‘NL Next Level’ van start in Den Haag

Hoe kan Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie gaan maken? Die vraag staat centraal op 16 juni a.s. in Den Haag, waar VNO NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een bijeenkomst houden met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017.

Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland volgens de ondernemingsorganisaties naar een hoger niveau van groei en haar verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen.

Onder de titel NL Next Level worden de komende maanden voorstellen ontwikkeld om als ondernemersorganisaties een bijdrage te leveren aan het Nederland van de toekomst.

Die voorstellen richten zich op onder meer op de klimaataanpak, werkgelegenheid, duurzame energievoorziening, vrede en veiligheid, ondernemerschap, vernieuwend financieren en hoe wonen en werken in bruisende binnensteden, innovatie, digitalisering en mainports.

Tijdens de startbijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort voeren fractievoorzitters en -vertegenwoordigers in de Tweede Kamer het woord zoals Sybrand van Haersma Buma (CDA), Diederik Samsom (PvdA), Kees Verhoeven (D66) en Elbert Dijkgraaf (SGP).

08 juni 2016

BRON:
Naar boven