Vakgroep Vleesveehouderij

De sector
De Nederlandse vleesveehouderij is divers van karakter en bestaat onder meer uit stierenmesters, zoogkoeienhouders en fokkers van speciale vleesrassen (Verbeterd Roodbont, Belgisch Witblauw. In totaal telt Nederland 250.000 stuks vleesvee, verspreid over enkele duizenden bedrijven. Op het gebied van dierwelzijn scoort de sector goed. De sector levert ook een grote bijdrage aan het behoud van het Nederlandse landschap en natuur.
 
Actualiteit 
 

23 maart 2016

BRON:
Naar boven