Voorstel Asscher terugwerkende kracht transitieregeling ontoereikend

De overgangsregeling die minister Asscher ontwierp voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, reageert LTO Nederland.
 
De overgangsregeling moet voorkomen dat werkgevers tijdelijke arbeidsovereenkomsten met seizoenkrachten niet verlengen. Asscher stuurde vanmorgen zijn voorgenomen aanpak naar de Tweede Kamer.
 
Hoge bedragen
'Werkgevers blijven opgezadeld met een enigszins gematigde transitievergoeding. Die kan echter nog steeds oplopen tot bedragen in de orde van € 30.000 tot € 100.000 als ze dit jaar opnieuw een contract aangaan met medewerkers die ook in de voorgaande seizoenen bij hen werkzaam waren', aldus een verklaring van LTO. Op moderne tuinbouwbedrijven loopt het aantal seizoenmedewerkers in de tientallen.
 
Ook naar de toekomst toe biedt het voorstel volgens LTO weinig of geen soelaas voor de langere seizoenovereenkomsten. De regel is, dat na drie tijdelijke dienstverbanden het vierde contract er een is voor onbepaalde tijd wanneer de contracten elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden opvolgen. Er kan ook een contract voor onbepaalde tijd ontstaan als de tijdelijke dienstverbanden elkaar opvolgen binnen twee jaar. Er mogen namelijk maximaal drie tijdelijke contracten worden overeengekomen binnen een periode van twee jaar.
 
Ontslagvergunning nodig 
Voor de veel voorkomende seizoencontracten van acht tot negen maanden betekent dit dus dat er na twee jaar een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Dat kan aan het eind van het seizoen niet anders dan via één van de ontslagroutes ontbonden worden. LTO stelt vast dat werkgevers in de praktijk een vast contract zullen mijden.
 

24 februari 2015

BRON:
Jan van Liere, NieuweOogst


Naar boven