Stand van zaken signalen van fraude I&R

Op 8-2-2018 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de omvang van fraude in de I&R. In deze brief geeft de minister aan dat er, volgend uit administratieve controles, bij 2100 bedrijven overtredingen in de I&R registratie zijn geconstateerd. Deze bedrijven zijn door de NVWA en de RVO geblokkeerd.

 

De administratieve analyses hebben plaatsgevonden op basis van zogenaamde ‘cross checks’. Daarbij worden verschillende databestanden naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Het I&R systeem is bijvoorbeeld naast melkproductie gegevens en inseminatiedata gelegd. Aan de hand daar van zijn 2100 bedrijven uitgeselecteerd vanwege het ontbreken van een geboortemelding in relatie tot een melkgevende of afgekalfde vaars. Daarnaast zijn ook op enkele bedrijven individuele dieren geblokkeerd in verband met niet kloppende I&R registraties.

 

Elke melkveehouder kan controleren of zijn of haar bedrijf geblokkeerd is door te kijken op mijnRVO.nl. Ook ontvangen geblokkeerde bedrijven een brief van RVO waarin het besluit tot blokkade staat vermeldt. In deze brief staat ook beschreven hoe de blokkade opgeheven kan worden.  Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gegevens die u daar vindt, adviseren wij u contact op te nemen met RVO.

 

LTO Nederland herhaalt het standpunt afstand te nemen van fraude. De brief die minister Schouten vandaag aan de Tweede Kamer stuurde is geen reden om van dat standpunt af te wijken zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij. ‘Het is op geen enkele manier goed te keuren als boeren willens en wetens frauderen. Daar breng je namelijk de hele sector mee in de problemen.’ De vakgroep zal waar dat gewenst en mogelijk is, mee werken aan het oplossen van de problemen.

 

Wanneer er meer informatie beschikbaar komt informeren wij u verder.

08 februari 2018

BRON:
vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland
Naar boven