Geen tweede meldpunt wolvenschade

LTO Nederland vakgroep Schapenhouderij laat weten geen behoefte te hebben aan een tweede meldpunt waar schapenhouders en anderen kunnen melden als wolven zijn gesignaleerd en schade hebben aangericht.Volgens voorzitter Saskia Duives is een nieuw (tweede) meldpunt niet nodig. “Via het bestaande meldpunt ‘Wolf Gezien’ zijn en kunnen waarnemingen gemeld worden op één centrale plek, waar alle kennis over wolven en hun gedrag bij elkaar is gebracht is en beschikbaar is voor vervolgacties.”

Vakgroep
De vakgroep reageert op een oproep in de media om een (tweede) meldpunt in te richten. De komst van de wolf naar Nederland is een onderwerp dat de vakgroep al geruime tijd boven aan het lijstje heeft staan. Daarbij is één ding duidelijk geworden: de kans dat de wolf naar Nederland komt en zich vestigt, wordt groter en schapenhouders houden dat niet tegen. “Melden van waarnemingen is nuttig en nodig”, aldus Saskia Duives. “Het is van groot belang om bij het vermoeden van de aanwezigheid van een of meerdere wolven, snel zekerheid te verkrijgen en de gegevens vast te leggen en te rapporteren.”
Kennis hierover is gebundeld binnen het initiatief Wolven-in-Nederland. “Het is dan ook cruciaal om bij dit meldpunt te melden als er een vermoeden is dat een wolf gezien is of schade heeft toegebracht aan dieren.” Zodra sprake is van een waarneming of schade gaan medewerkers van ‘Wolven in Nederland’ en/of het Faunafonds de melding op locatie beoordelen.

Samenwerking
‘Wolven in Nederland’ is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW, Studio Wolverine, Rewilding Foundation en de Zoogdiervereniging. Wolven in Nederland streeft naar een conflictarm samenleven met wolven. Op verzoek van de samenwerkende provincies, die voor natuurbeleid verantwoordelijk zijn is er door ‘Wolven in Nederland’ het meldpunt ingericht. LTO Nederland Vakgroep Schapenhouderij heeft directe contacten met zowel Wolven in Nederland, de in het IPO samenwerkende provincies als het Faunafonds.

Melden
Waarnemingen van (mogelijke) wolven of wolvensporen kunnen doorgegeven worden via Wolf gezien https://www.wolveninnederland.nl/node/104. Of telefonisch tussen 9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer: 06 - 23846524.

07 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven