Noodsignaal LTO aan Tweede Kamer: Groene gewasbescherming in de knel door bureaucratie en ongelijk speelveld.

LTO Nederland en LTO Glaskracht hebben maandag een gezamenlijk manifest verzonden aan alle woordvoerders land- en tuinbouw van de Tweede Kamer. Duizenden Nederlandse land- en tuinbouwondernemers staan met hun rug tegen de muur. Zij krijgen hun gewassen bijna niet meer vrij van ziekten en plagen. De LTO-organisaties roepen de regering en volksvertegenwoordiging dringend op om de knelpunten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van oplossingen.

 

Toekomstperspectief en vertrouwen

Aangepast beleid van de ministeries van EZ en I&M is nodig om heldere kaders te scheppen voor NVWA en Ctgb om bovenstaande mogelijk te maken. Daarmee maken we de weg vrij om onze gezamenlijke ambitie - het duurzaam en emissieloos telen van gezonde producten en mooie bloemen en planten. Toekomstperspectief en vertrouwen in de sector is nodig zodat we kunnen investeren en innoveren in een verantwoorde Nederlandse land- en tuinbouwsector.

 

De Nederlandse glastuinbouw is internationaal koploper op het gebied van innovatie, duurzame productie en concurrentiekracht. De sector en ondersteunende industrie is goed voor tienduizenden banen en miljarden omzet. Ook op het gebied van de vergroening van gewasbescherming loopt de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd voorop. Door bureaucratie en een ongelijk speelveld in Europa lijkt hier een einde aan te komen. De nood is hoog. Door onvoldoende innovatie in de huidige regelgeving en het beleid kan het ver doorgevoerde groene gewasbeschermingssysteem in de land- en tuinbouw, waar wij trots op zijn, niet meer standhouden. De ongelijkheid van het speelveld binnen de EU wordt juist groter door het huidige nationale beleid en regelgeving.

 

De land- en tuinbouwsector denkt graag proactief mee. Zes concrete acties zijn daarom in de brief aan de leden van de Tweede Kamer geformuleerd.

06 september 2017

BRON:
LTO Nederland en LTO Glaskracht
Naar boven