LTO Nederland zet vol in op brandveiligheid bestaande stallen

LTO Nederland onderschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden. Brandveiligheid van dieren in stallen vraagt gerichte aandacht en actie van veehouders. Preventie staat daarbij voorop! “Preventie begint met goede periodieke keuringen van elektrische systemen”, aldus Mark Tijssen, LTO Nederland portefeuillehouder Veiligheid. “In kwaliteitssystemen die sectoren gebruiken gaan we dat regelen.”
 
Door de in het Bouwbesluit opgenomen eisen, zijn nieuwe stallen brandveiliger dan oude stallen. Volgens Mark Tijssen, LTO Nederland portefeuillehouder Veiligheid ligt het daarom voor de hand dat het vervolg op het Actieprogramma Stalbranden zich met name richt op brandveiligheid van bestaande stallen. “Wij zullen als LTO initiatief nemen om te komen tot zo’n vervolg.”, aldus Mark Tijssen. “Daarbij zullen de diverse sectoren direct het voortouw moeten nemen.”
 
Brandpreventie maatregelen
Het Evaluatierapport adviseert in te zetten op brandpreventiemaatregelen: periodieke elektrakeuringen, detectiesystemen in technische ruimtes en bliksemafleiders. Mark Tijssen: ‘We zetten er vol op in om de elektrakeuringen op te nemen in kwaliteitssystemen van de sectoren. Dat moet op korte termijn gereed zijn. En er moet duidelijkheid komen over welke andere maatregelen daadwerkelijk de brandveiligheid voor dieren in stallen vergroten.” Tijssen wijst er op dat de oorzaak van branden ook nog vaak onbekend is. Naast fysieke maatregelen blijft het vergroten van het bewustzijn van veehouders belangrijk om brandveiligheid te bevorderen. LTO Nederland wil het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers terugbrengen, maar het risico zal nooit nul zijn.
 
Andere eisen
Sectoren hebben ook te maken met andere eisen aan de inrichting van stallen. Zo worden centrale luchtkanalen toegepast om de verplichte ammoniakreductie te bewerkstelligen. Dat kan extra risico’s met zich meebrengen als er toch brand uitbreekt in stallen. Mark Tijssen: “We zullen bij het realiseren van brandveiliger stallen ook hiernaar moeten kijken.”.
 
Actieplan
LTO Nederland wil samen met andere deelnemers aan het Actieplan invulling geven aan een vervolgaanpak om de brandveiligheid te vergroten. Ook onderzoek naar wat er precies mis gaat bij elektra moet aandacht krijgen volgens LTO.
 

31 augustus 2017

BRON:
LTO Nederland
Naar boven