Nieuwsbrief 9 Fipronil

Uitstel betaling belastingen door fipronilcrisis mogelijk

Voor ondernemers die zijn getroffen door de fipronilcrisis en die daardoor in tijdelijke liquiditeitsproblemen komen, bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst uitstel voor het betalen van belastingen aan te vragen. U kunt hierbij onder andere denken aan inkomstenbelasting, btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

De regeling biedt de mogelijkheid om uitstel van betaling voor een periode van meer dan 12 maanden te krijgen. Belangrijk voor het krijgen van dit uitstel is dat een derde deskundige (bijv. een accountant, financier, brancheorganisatie of adviseur) een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;

·         de betalingsproblemen tijdelijk zijn;

·         de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost.

 

Ondernemers die uitstel nodig hebben in verband met liquiditeitsproblemen kunnen (via hun fiscale dienstverlener) een onderbouwd verzoek indienen bij hun belastingkantoor.

LTO Nederland adviseert ondernemers om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener of adviseur en via hen de aanvraag bij het eigen kantoor van de Belastingdienst in te dienen. Klik hier voor meer informatie.

 

Aanvraagformulier monstername voor vrijgave

Voor vrijgave van bedrijf voor eieren, vlees en/of mest dient u een monstername voor vrijgave aan te vragen. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier monstername voor vrijgave. Door dit formulier te gebruiken kan de NVWA efficiënter te werk gaan en komt het direct op de juiste plaats.

 

Volg de GD

Voor alle actuele informatie omtrent onderzoeken, praktische tips en protocollen kunt u het beste De Gezondheidsdienst voor Dieren volgen via deze website. Dit wordt iedere keer bijgewerkt en van actuele informatie voorzien.

 

DEGA16

DEGA16 is een middel dat alleen bestaat uit de natuurlijke ingrediënten eucalyptusolie en menthol. Dat was de officiële samenstelling van het product, zoals aangegeven op de papieren van DEGA16 die aan pluimveehouders zijn overlegd. Eucalyptusolie en menthol werken afwerend tegen bloedluis, maar hebben geen toxische werking zoals een aantal andere middelen die officieel geregistreerd staan. Op de verpakking van DEGA16 stond ook vermeld dat het middel de omgeving onaanlokkelijk maakt voor luizen en mijten.

Natuurlijke middelen zonder toxische werking mogen toegepast worden in de (biologische) pluimveehouderij.

 


Meer informatie

Hierbij nogmaals belangrijke links met extra informatie:

1.    Protocollen en stroomschema’s van Avined

2.    Praktische adviezen van Gezondheidsdienst voor Dieren

3.    Q&A NVWA:

·         Vragen en antwoorden consumenten

·         Vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven

·         Vragen en antwoorden niet-geblokkeerde bedrijven

 

Uiteraard kunnen pluimveehouders voor algemene informatie over fipronil terecht bij de infolijnen van de regionale organisaties LTO Noord, LLTB en ZLTO. Voor pluimveehouders die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek staan de regionale organisaties ook klaar. Leden van de LLTB kunnen bellen met Ester Hendrix (06 419 034 31), leden van LTO Noord met de infolijn (088 888 6666, vervolgens 2 kiezen) en leden van de ZLTO met Peter Greijmans (06 295 202 93).

 

Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

Wederom wil LTO Nederland getroffen pluimveehouders erop attenderen dat indien zij bezwaar willen maken of als zij het ergens niet mee eens zijn, zij deze klachten officieel bij de NVWA kunnen neerleggen. Het is belangrijk dat deze klachten vastgelegd zijn voor het geval u hier later aanspraak op wilt maken. Als er iets gebeurd waar u het niet mee eens bent, kunt u dit nu melden bij de NVWA via deze website. Zie voor andere vormen van klachten deze link.

 

Dit bericht is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. De wetgeving blijft echter leidend. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

16 augustus 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven