Voorbeeldbrief voor aansprakelijkheidsstelling ChickFriend

Voor gedupeerde pluimveehouders die ChickFriend juridisch aansprakelijk willen stellen voor de schade die ze lijden en de kosten die ze maken als gevolg van de fipronil-crisis, heeft LTO/NOP een voorbeeldbrief opgesteld. 
Deze brief kunnen pluimveehouders personaliseren, door onder meer de specifieke datum te vermelden waarop ChickFriend de stallen heeft behandeld tegen bloedluis.

De brief is hier te vinden.  

03 augustus 2017

BRON:
LTO Nederland
Naar boven