Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter LTO Glaskracht

Sjaak van der Tak (60) wordt met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Hij is nu ruim twaalf jaar burgemeester van de gemeente Westland. Van der Tak volgt in deze functie Nico van Ruiten op, die op 14 september afscheid van de branchevereniging neemt.
 
Van der Tak is vanuit zijn huidige functie nauw betrokken bij de Nederlandse glastuinbouwsector. Hij is al jaren participerend in de overleggen op rijksniveau en in de regio’s o.a. als voorzitter Greenport Holland Overheden.  De afgelopen jaren ontving hij veel (internationale) handelsdelegaties en sprak op tal van bijeenkomsten over de innovatiekracht van onze sector. Van der Tak zette zich tijdens zijn burgemeesterschap continue in om de kansen van de Nederlandse glastuinbouw te vergroten.
 
Als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland wordt Van der Tak het boegbeeld van de organisatie richting de leden, de politiek en de samenleving. Samen met de directeur en het team van specialisten gaat hij aan de verduurzaming en vergroening van de glastuinbouwsector verder gestalte geven. Het vergroten van de zichtbaarheid bij politiek en samenleving en een financieel gezond ondernemersklimaat zijn daarbij voor hem belangrijke uitgangspunten. “Dit is een prachtige stap naar een sector die mij zeer na aan het hart ligt. De Nederlandse glastuinbouw doet er toe in de wereld en dat wil ik graag helpen versterken. Mijn functie verandert nu, maar mijn ambities voor de sector niet”, aldus Van der Tak.
 
Op 28 juni zal de benoeming van Van der Tak als voorzitter door de ledenraad formeel worden bekrachtigd.
 

31 mei 2017

BRON:
LTO Glaskracht
Naar boven