Regeling fosfaatreductie varkenshouderij vanaf 29 mei open

Varkenshouderij neemt verantwoordelijkheid voor fosfaatreductie 

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 gaat maandag 29 mei open. De regeling is vandaag gepubliceerd, zodat iedereen er alvast kennis van kan nemen. Vanaf maandag is aanmelding mogelijk.

 

De subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager gehalte aan fosfor dan in 2016. De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij valt onder verantwoording van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Voor de uitvoering van de Regeling wordt samengewerkt met Flynth Accountants en Adviseurs.

 

De regeling is bedoeld om als sector eenmalig, in 2017, een inspanning te verrichten om 1 miljoen kg fosfaat te reduceren via mengvoeders. De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn. Er is 4 miljoen euro beschikbaar voor de reductie van 1 miljoen kg fosfaat via mengvoeders.

 

Tegemoetkoming
Varkenshouders ontvangen een tegemoetkoming voor vrijwillige inkoop van fosforarmere mengvoeders. De Regeling is gericht op varkensbedrijven die hun inkoop van fosfaat middels mengvoeders verminderen ten opzichte van het jaar 2016.

Voorwaarde is dat inzichtelijk gemaakt wordt om welke hoeveelheid fosfaatinkoop het gaat. De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfaat waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt), per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of zeugen) in de periode 1 januari  t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddeld aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen vee-saldokaarten en voerjaaroverzichten van beide jaren.

 

Voorwaarden en aanmelden voor varkenshouders
Varkenshouders die willen deelnemen aan de regeling kunnen zich van 29 mei tot en met 26 juni aanmelden via de POV-website of via Flynth. Klik daarvoor hier. De aanmeldlink wordt op 29 mei actief.

De volledige tekst van de regeling is hier te vinden: Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017.

Lees hier de vragen en antwoorden

24 mei 2017

BRON:
POV
Naar boven