Trend toenemende biggenuitval in 2016 gekeerd

Varkenshouderij werkt samen verder aan vitale biggen

 

 

De trend van toenemende biggenuitval is in 2016 gekeerd. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit, die staatssecretaris Martijn Van Dam woensdag 17 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Was de biggenuitval in de eerste negen maanden van 2015 nog 13.5%, in dezelfde periode vorig jaar was dit 13.4%.

 

‘De aandacht van de varkenshouderij voor vitale biggen blijft onverminderd groot en de stuurgroep blijft intensief samenwerken om de positieve trend vast te houden’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de POV, tevens voorzitter van de Stuurgroep Bigvitaliteit.

In de voortgangsrapportage wordt de stand van zaken gegeven over de acties die de varkenssector heeft genomen naar aanleiding van het plan van aanpak ‘Verlaging biggenuitval’. Doel van het plan van aanpak, dat in juni 2016 is gepresenteerd en aan de Tweede Kamer is gestuurd, is verbetering van de bigvitaliteit en daarmee verlaging van de biggenuitval in Nederland. De aanpak werpt nu zijn eerste vruchten af.

 

Stuurgroep
In de Stuurgroep Bigvitaliteit werkt de hele sector samen aan vitale biggen. Behalve de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) nemen deel: de Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), varkensfokkerij-organisaties (Topigs Norsvin, PIC, DanAvl), dierenartsen (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), de diervoederindustrie (Nevedi), de veehandel (Vee en Logistiek Nederland, V&LN), vleesverwerkende bedrijven (Centrale Organisatie voor de Vleessector) en de Dierenbescherming.

 

Acties
De stuurgroep start binnenkort een enquête onder 110 zeugenhouders om inzicht te krijgen in de kritieke succesfactoren voor vitale biggen en daarmee minder biggenuitval. Een onderzoek naar de (economisch) optimale toomgrootte loopt. Via een vernieuwde website www.vitalevarkens.nl wordt gecommuniceerd over de voortgang van de projecten. Ook verleent de stuurgroep regelmatig medewerking aan themabijeenkomsten waarin bigvitaliteit centraal staat.

19 mei 2017

BRON:
POV
Naar boven