Schouders onder verdere reductie fosfaatproductie melkveehouderij

De fosfaatreductieregeling wordt beperkt tot alléén melkproducerende bedrijven. De wijzigingsregeling is vandaag, 28 april, gepubliceerd in de Staatscourant en zal ingaan per 1 mei 2017. Deze wijziging plaatst vleesveehouders, vleeskalverhouders en jongveeopfokkers weer buiten de fosfaatreductieregeling. De consequentie is dat aan de afvoer van dieren vanaf een melkveebedrijf naar  deze bedrijven aanvullende voorwaarden worden gesteld. Het aandeel jongvee  wat op het melkveebedrijf op 28 april aanwezig is, wordt daarvoor bepalend.  ‘De regeling wordt hierdoor voor de melkveehouders complexer, maar is nog steeds functioneel om ons fosfaatreductiedoel te bereiken,’ zegt Kees Romijn, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.  

 

Jos Bolk, voorzitter vakgroep Vleesveehouderij is tevreden over het feit dat bedrijven met vleesvee nu niet meer onder de regeling vallen, ‘Dit geeft vandaag definitief duidelijkheid voor deze ondernemers. Zij kunnen hun bedrijfsvoering weer verder voortzetten zonder de belemmeringen van de fosfaatreductieregeling.’ Wim Thus, voorzitter Kalverhouderij verwacht dat dit ook voor gemengde bedrijven met vleeskalveren zal gelden.  

 

Fosfaatreductie blijft serieuze uitdaging

Alle sectoren binnen LTO Nederland hebben een verantwoordelijkheid om onder het fosfaatreductieplafond te produceren. Uit de monitoring van CBS voor de voortgang van het fosfaatreductiepakket blijkt dat voor het eerste kwartaal op dit moment een daling van 4,5 miljoen kilogram fosfaat is gerealiseerd. ‘Een sterk resultaat van de fosfaatreductie voor het eerste kwartaal. Dit is een goede opsteker die we kunnen gebruiken in de gesprekken met de EU over het zesde Actieprogramma Nitraatbeleid. We kunnen laten zien dat het werkt, zegt Kees Romijn. ‘We liggen op koers om weer onder het fosfaatreductieplafond te komen, maar we zijn er nog niet. Ook voor het volgende kwartaal zullen wij er onze schouders onder moeten zetten om de fosfaatreductiedoelstelling te halen.’

 

Voor meer informatie zie ook:

-          Kamerbrief Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie

-          Monitor Fosfaatreductiepakket 1 april 2017 CBS

-          Melkveehouderij slaagt er in uitstoot fosfaat flink omlaag te brengen

28 april 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven