Oproep: doe mee aan de publieke consultatie van het GLB

LTO Nederland roept boeren en tuinders op om mee te doen aan de publieke consultatie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De inbreng van de Nederlandse primaire sector is van groot belang voor de vorming van toekomstig landbouwbeleid. Dit is de kans voor de boeren en tuinders om hun stem te laten horen voor het nieuwe GLB. Het invullen van de publieke consultatie kan tot 2 mei 2017 via deze link
 
Bijdrage uitkomsten consultatie
Het huidige GLB loopt van 2014 tot 2020, maar de Europese Commissie heeft nu al een oproep geplaatst om mee te doen met de openbare raadpleging voor de vorming van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De uitkomsten van deze raadpleging vormen dan ook het begin van de discussie over de invulling van het GLB vanaf 2021. De raadpleging is dus bepalend voor de hoofdlijnen van het nieuwe GLB en de ondernemersruimte van de boeren en tuinders in Nederland.
 
Publieke consultatie
De publieke consultatie bestaat uit 34 vragen. Deze vragen gaan over de waardering van het huidige beleid en waar het nieuwe GLB aan zou moeten voldoen. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunnen boeren en tuinders aangegeven welke problemen zij in het huidige beleid ervaren en wat ze belangrijk vinden voor GLB in de toekomst. Daarnaast kan er aangegeven worden hoe GLB versimpeld kan worden en deze consultatie geeft agrarische ondernemers de mogelijkheid om inbreng te geven over bijvoorbeeld risicomanagement en het investeren in kennis en innovatie.
 
Antwoordsuggesties
Om boeren en tuinders op weg te helpen heeft LTO Nederland een lijst met antwoordsuggesties gemaakt. Dit document is geen standpunt van LTO Nederland. Ook binnen LTO Nederland moet voor het nieuwe GLB een visie gevormd worden waarbij de input van de leden en sectoren centraal staat.

Vragen, opmerkingen en ideeën kunt u mailen via het contactformulier.

Zie ook: veertien argumenten vóór het GLB.

20 februari 2017

BRON:
Naar boven