Berichtgeving vogelgriep 23 december

Vogelgriep bij dierenhandel Stolwijk
Op donderdag 22 december is bekend geworden dat bij een dierenhandelaar in Stolwijk (provincie Zuid-Holland) vogelgriep van het type H5 is vastgesteld. De ongeveer 6.600 vogels van deze handelaar worden door de NVWA geruimd. Het virus blijft helaas nog steeds opnieuw toeslaan. Vandaag sprak de vakgroep Pluimvee onder voorzitterschap van Eric Hubers nogmaals haar waardering uit voor de inspanningen van de sector.
Dit gebeurt ook onverwacht op plekken waar ondernemers alle mogelijke (hygiëne-)maatregelen hebben getroffen. De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP sprak vandaag haar steun uit voor de getroffen bedrijven en families en voor al diegenen die met de gevolgen van uitbraken geconfronteerd worden. “Het zijn moeilijke tijden met veel zorgen,” aldus voorzitter Eric Hubers “We hopen dat de komende dagen enige verlichting mogen brengen en dat we samen door deze lastige periode komen. Iedereen in de sector is doordrongen van de ernst van de situatie en wij hebben de indruk dat iedereen in de sector zich goed aan alle maatregelen houdt. Vervelend en ook lastig, maar we weten dat het noodzakelijk is. En hier en daar kunnen we nog wat alerter zijn. Laten we elkaar scherp houden en op een positief kritische manier helpen, daar zijn we allemaal bij gebaat.”
 
Gebied
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een 3 en 10 kilometer gebied ingesteld. In het 3 kilometer gebied zit 1 pluimveehouder, waarvan het bedrijf zal worden gescreend. In het 10 kilometer gebied is een vervoersverbod ingesteld voor eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De regeling is gelijk aan die van de andere ingestelde gebieden.
De reeds ingestelde landelijke maatregelen blijven van kracht en zijn niet veranderd.
Hier vindt u het persbericht van het ministerie. Hier vindt u de link naar de regeling.
 
Uitslag typeringen eerdere besmettingen
Wageningen Bioveterinary Research heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de typering van het vogelgriepvirus bij de besmette bedrijven in Kamperveen, Hiaure en Boven-Leeuwen. Het betrof in al die gevallen het H5N8 virus.
 
Overzichtskaart besmettingen in Nederland
Klik hier voor een overzichtskaart waar in Nederland besmette vogels zijn gevonden en besmette bedrijven zijn gelegen.
 
12 weken termijn voor vrije uitloop eieren
Zoals bekend geldt voor vrije uitloop kippen dat de ‘vrije uitloop’ status vervalt zodra de legkippen langer dan 12 weken binnen moeten blijven. Dit heeft de volle aandacht van LTO/NOP. Er is inmiddels een notitie opgesteld waarin onderbouwd wordt dat die termijn verlengd kan worden. Het is een bepaling die in Europese regelgeving vastligt. Daarom wordt dit gezamenlijk met collega’s in andere EU-landen opgepakt. 

Vandaag hebben de Europarlementariërs Bas Belder (ChristenUnie-SGP) en Jan Huitema (VVD) de Europese Commissie opgeroepen om de 'vrije uitloop' status voor eieren te behouden, ook als de dieren langer opgehokt moeten blijven. De Europese Commissie zal voor eind januari met een reactie moeten komen. 
Klik hier voor de oproep
 
Overig vervoer in toezichtsgebieden bij vogelgriep
In de 10 kilometer Toezichtsgebieden gelden voor andere diersoorten op gecombineerde bedrijven met pluimvee ook een aantal regels.
Deze zijn eerder gedeeld. Ter herinnering:
Veehouders die tevens commercieel pluimvee houden kunnen hun vee (onder andere runderen, paarden, varkens, geiten en schapen, maar géén pluimvee) van het bedrijf afvoeren zonder aanvullende voorwaarden, mits afvoer van het vee plaatsvindt naar een bedrijf zonder commercieel pluimvee.
Aanvoer van vee (anders dan pluimvee) naar een bedrijf met commercieel pluimvee mag alleen als het vee afkomstig is van een bedrijf zonder commercieel pluimvee.
Er mag in deze toezichtsgebieden dus geen vervoer plaatsvinden van ander vee tussen twee bedrijven die allebei commercieel pluimvee houden.
Het vervoer van paarden in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar deze worden gehouden.
Het vervoer van rauwe melk en melkproducten, diervoeders, sperma van vee en mest (vervoer en aanwenden anders dan pluimveemest) van of naar een locatie met commercieel gehouden gevogelte is alleen onder strikte door de NVWA goedgekeurde hygiëneprotocollen toegestaan.
 
Webinar ‘Blijf alert op vogelgriep’ online beschikbaar

Maandag 19 december is het webinar voor erfbetreders gehouden: 'Blijf alert op vogelgriep. Hygiëne is belangrijk!’ De webinar is nu online beschikbaar

Wie niet in de gelegenheid was het webinar te volgen kan het nu via deze link alsnog bekijken. Ook is de presentatie van Ruth Bouwstra van GD op die website beschikbaar.

 

23 december 2016

BRON:
Annet Terpstra
Naar boven