Ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast

Het ministerie van Economische Zaken heeft de landelijke ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling aangepast. Nu vallen alleen pluimvee, watervogels en loopvogels nog onder de ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling en zijn deze voorschriften niet meer van toepassing op alle gevogelte. Dit geldt voor zowel de hobbyhouders als de commerciële pluimveebedrijven. Deze wijziging is doorgevoerd omdat deskundigen hebben aangegeven dat andere vogels nagenoeg geen risico vormen voor de verspreiding van AI. Ook het jachtverbod wordt ingetrokken. Deze wijzigingen gelden niet voor het BT-gebied rondom Biddinghuizen.

Maatregelen in BT-gebied aangepast
Wel worden in het BT gebied de maatregelen voor veehouders, zoals varkenshouders en melkveehouders met hobbyvogels aangepast. Klik hier voor de aangepaste regeling.

Veehouders die tevens commercieel pluimvee houden kunnen hun vee (geen pluimvee) weer van het bedrijf afvoeren zonder aanvullende voorwaarden, mits afvoer van het vee plaats vindt naar een bedrijf zonder commercieel pluimvee.

Aanvoer van vee (anders dan pluimvee) naar een bedrijf met commercieel pluimvee mag alleen als het vee afkomstig is van een bedrijf zonder commercieel pluimvee.

Levering diervoeders
Voor het leveren van diervoeders is één op één transport en de toepassing van een goedgekeurd hygiëneprotocol alleen nog voorgeschreven bij levering aan een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee. Dit voorschrift geldt niet meer voor levering van voer aan veehouderijbedrijven zonder commercieel pluimvee. 

Vervoeren en aanwenden van mest
Het vervoeren en aanwenden van mest anders dan pluimveemest, is toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Corridor mestverwerkingsbedrijf
Er is een corridor toegevoegd voor een mestverwerkingsbedrijf in Dronten, aan de rand van het BT-gebied. Via deze corridor mag dit bedrijf mest aangevoerd krijgen van buiten het gebied om deze te verwerken op het bedrijf.

10 december 2016

BRON:
AnnetTerpstra
Naar boven