LTO werkt aan sterkere landelijke belangenbehartiging

De afgelopen weken heeft de regiegroep Modernisering LTO een aantal belangrijke stappen gezet. LTO wil schouder aan schouder met haar leden nog beter opkomen voor de belangen van boeren en tuinders.

Het belang van samenwerking in voedselketens wordt groter en daarbinnen de positie van ketenpartijen en van sectororganisaties sterker. Op landelijk en Europees niveau staan posities van de Nederlandse agrosector onder druk.

Regionale verankering
LTO-verband worden de sectoren en verbindende thema’s leidend en versterkt. De regionale verankering van LTO blijft in tact en is cruciaal, niet in het minst omdat op diverse terreinen vraagstukken steeds vaker regionaal bepaald en uitgewerkt worden.

De bezetting van het landelijk kantoor wordt verdubbeld en alle medewerkers van het landelijk beleidsteam komen in dienst van LTO Nederland. Ze worden gehuisvest op één locatie. Alle bestuurders die aan het hoofd staan van een sector of een thema, krijgen een functionaris naast zich die op alle niveaus moet kunnen acteren.

Communicatie
LTO opereert in een wereld die snel verandert en waar steeds meer partijen op het toneel verschijnen. Iedereen staat met elkaar in verbinding en de rol van de (social) media groter wordt. Mede om die reden wordt ook de communicatieafdeling uitgebreid en versterkt.

Zie 'Besluiten regiegroep modernisering LTO Nederland'
Zie ook uit Nieuwe Oogst: 'LTO 2.0 staat in de steigers' en 'Sterke positie voor LTO sectoren'

 

30 augustus 2016

BRON:
Naar boven