‘Benut platform Duurzame Zuivelketen, daar is het voor!'

Romijn, voorzitter LTO Melkveehouderij, wil vooruit blijven kijken 

Het samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen is een heel geschikt podium voor een brede en grondige discussie over de toekomst van de melkveehouderij. Die discussie wordt daar al volop gevoerd en alle mogelijke verwante ketenpartijen en organisaties doen aan dit initiatief mee. De banken eveneens en dus is ook de Rabobank hierbij betrokken.

Zo reageert voorzitter Kees Romijn van de vakgroep LTO melkveehouderij op de suggestie van Ruud Huirne (Rabobank) om een sectorbreed toekomstplan te maken. ,,Als vakgroep hebben we al aantal jaren terug onderkend dat met het einde van de zuivelquotering de melkveehouderij een nieuw tijdperk in zou gaan. Wij staan als melkveehouderij midden in de maatschappij. Wij willen dat de samenleving ons blijft waarderen. Juist daarom hebben we als melkveehouders samen met de zuivelindustrie de Duurzame Zuivelketen (DZ) opgericht.”

Weerbarstige dossiers
Romijn vindt de verwijzing van Huinre naar de varkenshouderij en de glastuinbouw op zijn zachtst gezegd ongelukkig: ,,Deze sectoren zijn totaal verschillend en qua structuur en markt niet vergelijkbaar. Waarmee ik niet wil verhullen dat we worstelen met enkele weerbarstige dossiers, waar gezamenlijk uit moeten zien te komen.”

Volgens de vakgroepvoorzitter zit de melkveehouderij in een enorme transitiefase, die vraagt om koers te houden en duidelijkheid te geven richting ondernemers. ,,Die vereist echter ook om steeds opnieuw vooruit te kijken. De verdere koers en ontwikkelingsmogelijkheden van onze sector zijn voortdurend aan de orde in de Duurzame Zuivelketen. Ik nodig andere partijen uit om te participeren en mee te denken over de toekomst van onze sector.”

Fosfaatrechten
Directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank noemt drie hoofdonderwerpen voor een sectorbreed debat: consument en markt, de omgeving van het melkveebedrijf en ontwikkelingsmogelijkheden c.q. -ruimte voor de groep ondernemers die door willen gaan. Romijn draait er niet om: ,,Hij noemt inderdaad de mest actuele problemen, want de melkprijs is al te lang te laag en de discussie over fosfaatrechten mag geen eindeloos debat worden, want ondernemers willen duidelijkheid.” Dit debat staat, mede met het oog op behandeling van voorstellen in de Tweede Kamer, voor zijn vakgroep nu voorop, voegt hij toe. 

En het onderwerp omgeving is voortdurend actueel, benadrukt Romijn: ,,Voornaamste doel is dat de ontwikkelingen in onze sector plaatsvinden met respect voor natuur en landschap, dus de omgeving in brede zin, en uiteraard ook voor de boer, zijn koeien en de mensen op en rond zijn bedrijf.”

04 augustus 2016

BRON:
Naar boven