Agrimatie biedt schat aan informatie over land- en tuinbouw

Velen in ons land zijn min of meer bekend met de land- en tuinbouw of een of meerdere sectoren van agrarisch Nederland. Velen zijn echter nog niet op de hoogte van de site www.agrimatie.nl, waar een zee aan actuele feiten, cijfers en ontwikkelingen in de agrosector is te vinden, alsook over de afzonderlijke sectoren.

Of het nu gaat om onder meer structuur, handel, prijzen, concurrentie en innovatie, de site Agrimatie (in 2013 gelanceerd) maakt het door interactieve grafieken en kaarten inzichtelijk. De site is tweetaling en een vraagbaak voor zowel journalisten en beleidsmakers, als ondernemers in het agrosector en overige belangstellenden.

Per sector en thema
De informatie wordt via twee routes aangeboden: via een sectorale benadering of via thema’s zoals economie, maatschappij of milieu. Op deze website van LEI Wageningen UR worden ook onderzoeksresultaten zoals bijvoorbeeld de Voedselprijzenmonitor bekendgemaakt.

Sinds begin vorig jaar biedt agrimatie.nl naast informatie uit de CBS-landbouwtelling en het LEI-Bedrijveninformatienet ook agrarische handelsdata en langjarige ontwikkelingen van agrarische prijzen. Via deze website presenteert het LEI de data overzichtelijk en daar worden korte analyses van LEI-specialisten aan toegevoegd.

Accent op duurzaamheid
Op de site zijn de indeling en structuur van de geboden informatie per sector vergelijkbaar, al verschillen ze uiteraard op onderdelen. Duurzaamheid heeft een accent op deze site. Over elke sector zijn gegevens te vinden over de economische resultaten, export, arbeid, arealen en dieren, bodemgebruik, voedselveiligheid, gewasbescherming, plant- en diergezondheid.

De site blinkt uit door de veelheid aan grafieken en staafdiagrammen, die snel inzicht geven in de materie. Op Agrimatie zijn tevens actuele ontwikkeling van resultaten in de land- en tuinbouw te vinden, denk naast de Voedselprijzenmonitor ook aan bijvoorbeeld de Innovatiemonitor en de Agro Vertrouwensindex.

Eigen bedrijf vergelijken
Deelnemers van het LEI-Bedrijveninformatienet hebben toegang tot het afgeschermde deel van agrimatie.nl. Hier kunnen zij hun eigen bedrijf vergelijken met de sector op tal van indicatoren. Deelnemers kunnen zo eenvoudig hun deelname aan het Bedrijveninformatienet omzetten naar voor hun bedrijfsvoering waardevolle inzichten.

Op deze afgeschermde pagina’s staan onder meer de resultaten van het eigen bedrijf, zoals het bedrijfsverslag en het bedrijfsvergelijkend overzicht. De vermelde gegevens staan onder nummer vermeld en zijn niet naar naam of adres te herleiden.

 

02 augustus 2016

BRON:
Jack Luiten
Naar boven