Boeren en tuinders vragen geen blanco cheque

Geen blanco cheque na weerschade, schreef de hoofdredactie van het Financieele Dagblad (FD)  in het commentaar van dinsdag 28 juni. Het stuk is gewijd aan de schade die boeren en tuinders in Limburg en Brabant hebben opgelopen vanwege het extreme weer. Het FD wil niet dat getroffen boeren en tuinders een compensatie ontvangen, want er bestaat immers een brede weersverzekering. Die analyse schoot Leon Faassen, bestuurslid van LTO Nederland en voorzitter van de LLTB, in het verkeerde keelgat. Hij schreef een weerwoord dat het FD dinsdag 5 juli plaatste. De analyse van Faassen leverde veel positieve reacties op en werd veelvuldig gedeeld via social media.
De analyse is te lezen via deze link:
Hier volgt de integrale tekst
 
Boeren en tuinders vragen geen blanco cheque voor schade door extreem weer
Geen blanco cheque na weerschade, schrijft de hoofdredactie van het FD in een commentaar (28 juni). Het stuk is gewijd aan de schade die boeren en tuinders in met name Limburg en Brabant hebben opgelopen vanwege het extreme weer. Agrariërs willen compensatie maar er bestaat in Nederland zoiets als een brede weersverzekering voor deze ondernemers, analyseert het FD. Tegen extreme regenval hadden ze zich grotendeel kunnen vrijwaren. Slechts 1700 boeren en tuinders in Nederland doen dat, aldus het FD.
Dus geen schadevergoeding voor de gedupeerden, wat het FD betreft. Bovendien: een greep uit de overheidskas zou de brede weersverzekering alleen maar ondermijnen.
Deze analyse is toch echt te kort door de bocht. De feiten op een rij. Neem 100 hectare gewas, met een waarde van € 4000 per hectare. Jaarlijkse verzekeringspremie: € 4000. Potentiële schadepost: € 400.000. De eerste 30% schade is volgens de polisvoorwaarden van de brede weersverzekering sowieso voor rekening van de teler. Lees: € 120.000. Dat vervolgens de overige € 280.000 volledig wordt uitgekeerd, is bepaald geen wetmatigheid en hangt onder meer af van het geteelde gewas. In een aantal gevallen wordt slechts 40% uitgekeerd: in het voorbeeld zou dat leiden tot een uitkering van € 112.000. En daarmee ligt er € 288.000 op het bordje van de teler.
 Maar dat is nog niet alles. Ook brede weersverzekeringen kennen kleine lettertjes. Ze keren pas uit bij een neerslaghoeveelheid van meer dan 50 millimeter binnen 24 uur. Of 84 mm in twee dagen. Dus 49 mm op dag 1 en 34 mm op dag 2 is al voldoende reden om niet uit te keren. Ook bij 250 mm in een maand, keert de verzekering niet uit. Bovendien telt voor de weersverzekering alleen neerslag: de polis meldt niks over de aanvoer van water in beken uit bijvoorbeeld Duitsland of België. Juist dat verschijnsel (inundatie) heeft in Limburg en Brabant geleid tot overstroming van landbouwpercelen, en daarmee tot enorme schade.
Komt nog bij: een brede weersverzekering dekt niet de gevolgschade (lees: de schade die verder reikt dat het gewas an sich). Daar hebben heel veel bedrijven op dit moment mee te maken. Tot slot: percelen die überhaupt nog niet ingezaaid konden worden vanwege het vele water, vallen buiten iedere verzekering. Ook voor die schade draaien boeren en tuinders op. Er zijn in onze regio helaas talloze voorbeelden waarbij de schade oploopt tot € 200.000 per bedrijf, maar waarbij zelfs de uitkering aan ondernemers mét een brede weersverzekering 0 euro zal bedragen.
We vragen voor nu dan ook beslist geen blanco cheque. Wel om een faire regeling voor de buitensporig getroffen ondernemers. En voor straks moet er een vernieuwde weersverzekering komen, die veel beter is toegesneden op de dagelijkse praktijk. Dan groeit het aantal boeren en tuinders dat zich aansluit vanzelf.
Tot slot: de gevolgen van een maatschappelijk probleem (klimaatverandering) mogen niet eenzijdig op het bordje van boeren en tuinders terechtkomen. De consequenties zullen we toch allemaal samen moeten dragen, inclusief overheid en waterschappen.
Leon Faassen is boomkweker in Reuver, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en bestuurslid Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).
 
 

07 juli 2016

BRON:
Naar boven