Publicaties

Brochure 'Natuurlijk lukt het!'

donderdag 11 maart 2010 –

Brochure 'Natuurlijk doen!'

woensdag 10 maart 2010 –

Visie op genetisch gemodificeerde organismen

donderdag 26 november 2009 – De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie gaan razendsnel. Toepassingen zijn zowel binnen als buiten de land- en tuinbouw volop te vinden. Voorbeelden hiervan zijn productie van plastic en brandstof uit suiker (witte biotechnologie), productie van medicijnen en vaccins (rode biotechnologie) en pesticidentolerante gewassen (groene biotechnologie). LTO Nederland presenteert in deze visie haar basisinzet op het gebied van groene biotechnologie met name gericht op GG-gewassen.
PDF - 428 kB

Visie op dierenwelzijn: update

donderdag 19 februari 2009 – LTO Nederland heeft het voortouw genomen om het welzijn van landbouwhuisdieren en paarden te verbeteren. Veehouders gunnen hun dieren goede leefomstandigheden en willen inspelen op de wensen van de maatschappij. Wel geldt dat verbeteringen financieel inpasbaar moeten zijn. Samenwerking met maatschappelijke groeperingen en marktpartijen helpt dit mogelijk te maken. Het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gezet.
PDF - 317 kB

Landbouw geeft om water

woensdag 15 oktober 2008 – Ons land voert een ingrijpende discussie over het waterbeheer. De agrarische sector kan en wil daar niet aan voorbijgaan. Landbouw en water zijn immers al vele eeuwen lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De regionale organisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB hebben zich intensief bezighouden met het bepalen van een visie op waterbeheer. Ook zijn alle vakgroepen in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren. Dit heeft geleid tot een binnen de Nederlandse land- en tuinbouw breed gedragen document van LTO Nederland.
PDF - 775 kB

Visie op activiteiten productschappen

maandag 15 september 2008 – 'Publiek wat publiek moet, privaat wat privaat kan'. Dat is in het kort de visie van LTO Nederland op de toekomstige activiteiten van de agrarische productschappen. Die activiteiten zullen volgens de LTO-visie voor een belangrijk deel bestaan uit zogenaamde basisactiviteiten: activiteiten die het sectorbelang én het algemeen maatschappelijk belang dienen. Daarnaast onderscheidt LTO aanvullende activiteiten. Dit zijn activiteiten die het bedrijfsleven in een sector vanwege een gezamenlijk belang bij een productschap onderbrengt. Zowel bij de keuze van deze activiteiten als bij de invulling ervan, is directe betrokkenheid van het bedrijfsleven noodzakelijk. Ook benoemt de LTO-visie activiteiten, die volledig (financiering, uitvoering en aansturing) door het bedrijfsleven worden opgepakt.
PDF- 918 kB

Visie op dierenwelzijn

woensdag 5 maart 2008 – Wereldwijd in de kopgroep meedraaien. Waardering houden van de samenleving. En met nieuwe welzijnsvriendelijke marktconcepten inspelen op de markt, zodat de consument werkelijke keuzes kan maken. In een notendop is dit de visie van LTO Nederland op dierenwelzijn.
PDF - 1.082 kB
Naar boven