Publicaties

Boer, ngo’s en keten samen aan de slag met herstel biodiversiteit

woensdag 19 december 2018 – Boeren gaan samen met natuurorganisaties, ketenpartijen en Rabobank werk maken van meer natuur en gezondere bodems. Dat staat in het Deltaplan ...

Konijnenhouders zijn dierextremisme meer dan zat

dinsdag 18 december 2018 – Konijnenhouders worden al geruime tijd geteisterd door het extremistische Konijnen in Nood, dat geleid wordt door dierenactivist Peter Janssen.

Blinde Brexit voor de boeg

vrijdag 14 december 2018 – Na een turbulente week in de Britse politiek moet de conclusie helaas zijn dat een zachte Brexit niet dichterbij gekomen is.

Miljoen euro voor campagne veilig werken in de land- en tuinbouw

vrijdag 7 december 2018 – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen vrij voor een campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw.

Brexit stemming op 11 december: riemen vastmaken

donderdag 6 december 2018 – Op 11 december stemt het Britse Lagerhuis over het akkoord tussen de Britse regering en de EU27 over de Brexit.

Oproep aan akkerbouwers met innovatieve wensen en projecten

dinsdag 4 december 2018 – LTO Akkerbouw en Brancheorganisatie Akkerbouw roepen akkerbouwers, haar leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van wensen en ...

Hans Van den Heuvel nieuwe directeur van LTO Nederland

dinsdag 4 december 2018 – Per 1 januari 2019 is Hans Van den Heuvel benoemd tot nieuwe directeur van LTO Nederland.

Steun initiatief passende vergoeding droogteschade

dinsdag 27 november 2018 – LTO Nederland steunt het initiatief van Droogteschade.nl om boeren te compenseren voor grondwateronttrekking.
Naar boven