Nieuws

Kort nieuws

LTO en UWV gaan beter samenwerken

zaterdag 10 februari 2018 – LTO Nederland en de UWV gaan intensiever samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van land- en tuinbouw beter op elkaar af te stemmen. ...
Persberichten

Aanvullende nieuwsbrief Stand van zaken signalen van fraude I&R

vrijdag 9 februari 2018 – Diverse melkveehouders hebben zich de afgelopen uren gemeld bij LTO Nederland. Dit naar aanleiding van de brief van RVO.nl en de daarbij behorende opgelegde ...
Persberichten

Stand van zaken signalen van fraude I&R

donderdag 8 februari 2018 – Op 8-2-2018 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de omvang van fraude in de I&R. In deze brief geeft de minister aan dat er, ...
Persberichten

Mengen van bedrijfseigen pluimveemest toegestaan

donderdag 1 februari 2018 – Na veel inzet van de belangenbehartigers LTO Nederland en NVP, en AVINED is een oplossing gevonden voor de afvoer van pluimveemest op bedrijven die getroffen ...
Kort nieuws

LTO Nederland kritisch over waterschapbelastingen

maandag 29 januari 2018 – LTO Nederland is kritisch over de aanpassingen van de waterschapsbelasting. Volgens LTO bestuurder Jakob Bartelds krijgen boeren en tuinders onterecht ...
Nieuws

Website Hulpbijbrexit live

maandag 29 januari 2018 – De overheid en het Nederlands bedrijfsleven hebben een website gelanceerd, met informatie voor ondernemers met informatie over Brexit. Deze website wordt ...
Kort nieuws

Brexit: prepair for the worst

maandag 29 januari 2018 – ‘Prepare for the worst, work for the best’, zei de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken in de ...
Nieuws

Sectororganisaties doen dringend beroep op melkveehouders

dinsdag 23 januari 2018 – De belangenorganisaties van de melkveehouderij LTO Nederland, NMV en NAJK en de zuivelondernemingen verenigd in de NZO benadrukken het grote belang van een ...
Naar boven