Nieuws

Nieuws

Aanvraag verlenging uitrijperiode mest

maandag 30 juli 2018 – LTO Nederland en POV hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in 2018 met twee weken te verlengen. Dit vanwege de extreme weersomstandigheden in 2018 tot nu toe. ...
Kort nieuws

Vertrouwensloket ziet stijging aantal meldingen

maandag 23 juli 2018 – Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ziet een stijging in het aantal meldingen over de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het Jaarverslag over 2017. ...
Nieuws

Duidelijkheid voor vleesveehouders over fosfaatrechten

woensdag 18 juli 2018 – Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bekend gemaakt dat vleesveehouders later nog dit jaar een vrijstelling kunnen aanvragen om ...
Kort nieuws

Scheefheid in btw-regelgeving kuddesystemen

donderdag 12 juli 2018 – Ondernemers die huisvesting van paarden in kuddesystemen aanbieden worden onnodig hoog belast in de btw, stelt voorzitter LTO Paardenhouderij Ralph van ...
Persberichten

Meer boeren combineren voedselproductie met dienstverlening

dinsdag 10 juli 2018 – Het aantal boeren en tuinders dat dienstverlenende taken combineert met voedselproductie groeit.
Nieuws

Lagere kosten door compensatie transitievergoeding

zondag 8 juli 2018 – Werkgevers in de land- en tuinbouw worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de zogenoemde transitievergoeding. Zij moeten die betalen bij het ontslag van langdurig ...
Nieuws

Tuinders richten energiecoöperatie Asten-Someren op

woensdag 27 juni 2018 – Zeventien glastuinders uit het Brabantse Asten, Heusden en Someren hebben een energiecoöperatie opgericht. Maandag 25 juni is door het bestuur van de Duurzame ...
Nieuws

‘Draagvlak onder veehouders voor ammoniakbeleid brokkelt af’

vrijdag 22 juni 2018 – LTO Nederland constateert dat het draagvlak van veehouders voor reductie van ammoniakemissie afbrokkelt.
Naar boven