Nieuws

Persberichten

Brief aan Schouten: vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar

donderdag 13 juni 2019 – LTO Nederland is, samen met een brede groep organisaties die weidegang een warm hart toedraagt, verrast over de uitspraak van de Raad van State over het ...
Persberichten

Keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten gelanceerd

woensdag 5 juni 2019 – Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is ...
Persberichten

Pensioenakkoord maatschappelijke en economische winst

woensdag 5 juni 2019 – De gezamenlijke ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een principe pensioenakkoord te komen. ‘Zo zijn ...
Persberichten

Asbestverbod van de baan

dinsdag 4 juni 2019 – De Eerste Kamer heeft vandaag tegen het asbestverbod in daken gestemd. LTO Nederland heeft samen met Aedes bij de politiek gepleit voor een zorgvuldig ...
Persberichten

PAS niet langer toestemmingsbasis ontwikkelingsruimte

woensdag 29 mei 2019 – Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt, zoals de ontwikkeling van veehouderijbedrijven. Dat ...
Persberichten

Het belang van multifunctionele boer groeit, omzet verdubbelt

woensdag 29 mei 2019 – De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich -met een omzetverdubbeling in de afgelopen 5 jaar- in rap tempo. Dat blijkt uit de cijfers die ...
Nieuws

Werkgevers doen eindbod cao-glastuinbouw

woensdag 29 mei 2019 – Werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland legden vandaag, 28 mei 2019, een eindbod neer voor een nieuwe cao. De voorwaarde om tot ...
Persberichten

WAB grote stap terug voor seizoenswerk

dinsdag 28 mei 2019 – De WAB is voor seizoenswerk een grote stap achteruit. Met deze wet moet de balans op de arbeidsmarkt worden hersteld door vaste contracten goedkoper te maken ...
Naar boven