Nieuws

Kort nieuws

Eigenaarschap paard moet helder zijn

dinsdag 29 mei 2018 – In Nederland is het eigenaarschap van een paard niet geregistreerd. Gevolg is dat de paardenhouder veel verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven ...
Nieuws

Boeren en tuinders ondersteunen vluchtelingen op weg naar werk

maandag 28 mei 2018 – Vluchtelingen moeten beter, sneller en met gericht maatwerk geholpen worden aan werk om de uitkeringsafhankelijkheid sterk te verminderen. LTO Nederland vindt ...
Persberichten

Varkenshouderij in verweer tegen aanscherping geurbeleid

maandag 28 mei 2018 – In een gezamenlijke brief roepen belangenbehartigers, agrarische adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers staatssecretaris Stientje van Veldhoven op om de ...
Nieuws

Bodembrief verwoordt ambitie LTO Nederland

donderdag 24 mei 2018 – De Bodemstrategie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwoordt op vele punten de ambitie van LTO Nederland. In de Kamerbrief ...
Persberichten

Nieuwe campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

dinsdag 22 mei 2018 – ZuivelNL heeft een filmpje uitgebracht waarin het belang van gezond en veilig werken en het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RIE) wordt uitgelegd. Het filmpje is onderdeel van de campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’. ZuivelNL organiseert deze campagne samen met Stigas.
Nieuws

Vrijstelling neonics in suikerbieten is beter voor milieu

dinsdag 22 mei 2018 – Een vrijstelling afgeven voor neonics in suikerbieten is volgens LTO Nederland de minst schadelijke aanpak voor het milieu.
Kort nieuws

Insleep Xylella blijft gevaar voor boomkwekerij

zondag 20 mei 2018 – Om de verspreiding van de bacterie Xylella vanuit Zuid-Italië te voorkomen zijn maatregelen genomen. De Europese Commissie heeft in een publicatie op 14 ...
Kort nieuws

Colland onderzoekt toekomst arbeidsmarkt

zaterdag 19 mei 2018 – Om goed te kunnen reageren en anticiperen op de markt voor medewerkers in de land- en tuinbouw, doet Colland onderzoek naar de toekomst van de ...
Naar boven