Nieuws

Nieuws

‘Fosfaatreductieplan was sectorbelang’

vrijdag 24 augustus 2018 – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat het fosfaatreductieplan niet in strijd is met het eigendomsrecht. De zaak was aangespannen ...
Nieuws

Kuilgas: bel de brandweer

vrijdag 24 augustus 2018 – Met een vervroegde oogst van de maïs waarin extra stikstof is opgeslagen vanwege de droge en hete zomermaanden, neemt het risico toe dat onder het plastic van ...
Persberichten

‘Droogteschade moet diepgaand onderzocht worden’

vrijdag 24 augustus 2018 – LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de schade voor boeren, gewassen en vee als gevolg van de extreme droogte grondig en objectief onderzoekt en in ...
Persberichten

Eindelijk duidelijkheid over droogtemaatregelen

vrijdag 24 augustus 2018 – Het ministerie van LNV geeft duidelijkheid over de belangrijkste maatregelen die LTO Nederland de afgelopen weken heeft bepleit. Dit betekent dat boeren niet ...
Nieuws

Het vertrouwen van de boer daalt sneller

donderdag 23 augustus 2018 – In het tweede kwartaal van 2018 daalt het vertrouwen van ondernemers harder dan in de afgelopen drie metingen.
Nieuws

'Een crisis vraagt om actie'

donderdag 16 augustus 2018 – Helaas draaien de ambtelijke molens in Den Haag op de verschillende departementen en in Brussel langzamer dan wij verwachten en willen. Boeren en tuinders willen snel duidelijkheid over de crisismaatregelen als gevolg van de extreme droogte. En dat frustreert. ...
Persberichten

Uitstel betalen belastingen mogelijk vanwege droogte

dinsdag 14 augustus 2018 – Boeren en tuinders kunnen vanwege de droogte van deze maanden uitstel vragen van betalen van belastingen. Zij moeten dan bij de Belastingdienst aannemelijk ...
Nieuws

Een overzicht van de crisismaatregelen droogte

donderdag 9 augustus 2018 – Minister Schouten van Landbouw (LNV) heeft positief gereageerd op het pakket crisismaatregelen dat LTO Nederland voorstelt. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen bij de gevolgen van de droogte en zijn erop gericht om gewassen, vee en bodem zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Welke crisismaatregelen heeft LNV overgenomen en wat is de status hiervan? Een overzicht. ...
Naar boven