Strategische Commissie regeldruk aan het werk

De Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. Melkveehouder Kees Romijn is op voordracht van LTO Nederland lid van deze Strategische Commissie.
Het eerste tastbare resultaat van de Strategische Commissie is het advies om de digitale instrumenten voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gebruiksvriendelijker te maken. Uitgangspunt daarbij is dat ondernemers minimale tijd kwijt moeten zijn bij het invullen van dit instrument dat verplicht is om gezond en veilig werken te bevorderen. Stigas heeft voor de verschillende sectoren in de land- en tuinbouw digitale branche-RIE’s ontwikkeld die al grotendeels eenvoudig toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.
Doel van de Commissie is om knelpunten in regels bij bedrijven aan te pakken en op te lossen. Het gaat hierbij om het aanpakken van knelpunten in bestaande regelgeving die in meerdere sectoren spelen, ondernemers veel tijd kosten en veel kosten veroorzaken.
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld regeldruk bij het in dienst nemen, hebben of ontslaan van personeel, regeldruk voortkomend uit toezicht zoals van de AFM, NVWA of andere toezichthouders van de overheid, overgang van bedrijven naar nieuwe bedrijfsvormen, gestapelde regelgeving, lokale regelgeving (zoals vergunningen, APV), regeldruk voortkomend uit duurzaamheidsdoelstellingen, AVG of veiligheid.
Voor de agrarische sector is er een specifiek Agroloket. Ondernemers kunnen knelpunten in bestaande regelgeving melden bij dit Agroloket via https://www.ruimteinregels.nl/loketten of per mail via agroloket@minez.nl.

05 april 2019

BRON:
LTO
Naar boven