Niet eerder gingen zoveel koeien, zo vroeg naar buiten

Na een extreem korte winterperiode op stal te hebben doorgebracht, gaan deze weken duizenden melkkoeien weer de wei in. Koeien in de wei horen bij het karakteristieke Nederlandse landschap. Daarnaast is het belangrijk voor het behoud en beheer van natuurgebieden en draagt het bij aan de kringlooplandbouw.

In 2018 liet 82% van de melkveehouders de koeien grazen. Het hoogste percentage sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert. LTO Nederland is een van de initiatiefnemers van het Convenant Weidegang dat inmiddels ondertekend is door 83 maatschappelijke- en natuurorganisaties en ketenpartijen. Op social media laten melkveehouders met de hashtagactie #wijgaanweernaarbuiten zien wanneer zij hun koeien voor het eerst in de wei laten.
Extreem vroeg
Dit voorjaar gaan de koeien extreem vroeg in het voorjaar naar buiten. Dat kan omdat het gras in de wei, door de zachte winter, al goed groeit. De koe in de wei kenmerkt ons landschap, en burgers hechten veel waarde aan dit beeld. Ook buiten Nederland staat het beeld van de koe in de wei bekend als typisch Nederlands. Zuivelondernemingen stimuleren weidegang onder andere met premies aan boeren. De consument weet inmiddels de koe in de wei ook te waarderen; de vraag naar weidezuivel neemt toe.
Compliment
Een van de bedrijven die haar staldeuren opent is Melkveebedrijf Dennenburg van de familie Meulenbroeks. Het bedrijf ligt midden in een natuurgebied in Lage Mierde (NBr.). De familie opent haar staldeuren op 30 maart. Zij heeft Hank Bartelink, directeur van Landschappen NL, gevraagd de koeien naar buiten te laten. Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland legt uit: “Hiermee willen we onderstrepen hoe belangrijk melkveehouders zijn voor Nederland. Niet alleen omdat zij een gezond product produceren, maar ook omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en beheer van ons landschap en bijdragen aan de kringlooplandbouw.” Meulenbroeks benadrukt dat het Convenant Weidegang een belangrijke rol heeft gespeeld in het voorkomen van verplichte weideregels voor melkveehouders. “Dat inmiddels zo’n hoog percentage melkveehouders de koeien laat weiden, verdient een groot compliment.”
////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ///////////////////////
Meer informatie:
Esther de Snoo, Communicatie & Woordvoering LTO Nederland, 06 53 72 83 51

29 maart 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven