SER: Praat met uw medewerkers over hun pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en zorgt voor inkomen voor na pensioendatum. Ondernemers hebben een zorgplicht naar hun medewerkers als het gaat om pensioen. Maar wanneer moet u over pensioen praten en met wie van het personeel? De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een handreiking voor werkgevers gemaakt die uitlegt welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

In de agrarische sector regelt BPL Pensioen de pensioenen voor (oud-)werknemers. Het pensioenfonds is opgericht door werkgeversorganisaties en de vakbonden. De pensioenregeling van BPL Pensioen is een verplichte pensioenregeling voor de agrarische sector. Alle werkgevers én werknemers vallen onder deze regeling. BPL Pensioen zorgt voor communicatie met alle deelnemers en de werkgevers.

In de handreiking van de SER wordt onder meer ingegaan op het punt van medezeggenschap van personeel over hun pensioen in uw bedrijf. Omdat de pensioenregeling van BPL Pensioen verplicht gesteld is, kunnen werkgevers zelf geen besluiten nemen over de pensioenregeling of onderdelen daarvan. Dit betekent dat de personeelsvertegenwoordiging geen medezeggenschapsrechten heeft op dit punt. Natuurlijk is en blijft het verstandig om met het personeel in gesprek te zijn over de arbeidsvoorwaarde pensioen en hen te wijzen op de informatie over de pensioenregeling van BPL Pensioen.

Klik hier voor meer informatie over de pensioenregeling van BPL Pensioen. Ook de Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor werkgevers een overzicht gemaakt.

16 januari 2019

BRON:
SER
Naar boven