Raad van State weer aan zet in PAS

Woensdag 7 november heeft het Europees Hof antwoord gegeven op de préjudiciële vragen die Raad van State gesteld heeft. Het Hof geeft aan dat een programma zoals als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in principe mag maar plaatst wel een aantal kritische kanttekeningen. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De PAS mag mits de Nationale Rechter tot het oordeel komt dat er grondig en volledig getoetst is en dat er wetenschappelijk geen twijfel bestaat voor verslechtering van de Natura2000 gebieden. 
  • Bij de PAS mag bij de beoordeling géén maatregelen worden meegenomen als de voordelen van die maatregelen niet vast staan ten tijde van de beoordeling. 
  • In de PAS mag een drempelwaarde gehanteerd worden als er geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat dat die activiteiten geen schadelijke gevolgen hebben voor Natura2000.
  • Het beweiden en bemesten mag in principe zonder vergunning niet, tenzij aangetoond kan worden dat dit geen significante gevolgen heeft voor Natura200 gebieden. 

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van de PAS betrokken en heeft de PAS ook altijd ondersteund. Vele duizenden agrarische bedrijven hebben nu een vergunning of melding gebaseerd op de PAS en vaak ook nog ontwikkelruimte gekregen. Voorheen was de bestaanszekerheid van veel bedrijven door jurisprudentie onzeker geworden. Bij de PAS gaat het niet alleen over landbouw en ammoniak. Ook andere economische sectoren zoals verkeer en industrie die stikstof uitstoten hebben belang bij een goedwerkende PAS.

Daarnaast heeft de PAS geholpen de sector te verduurzamen. Zoals met het Rijk is afgesproken, wordt de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak gereduceerd. Daarvoor zijn onder andere de eisen voor nieuwe stallen al aangescherpt en wordt de sleepvoet binnenkort verboden. Ten aanzien van bemesten en beweiden zien we nog steeds mogelijkheden om deze vrij te stellen van de vergunningplicht. Dat kan met goed onderbouwde nationale of provinciale regels eventueel aangevuld met extra onderbouwingen in de Natura 2000 beheerplannen.

LTO Nederland concludeert dat het Europese Hof helder aangeeft dat niet het Europese Hof maar Raad van State zelf aan zet is om een eindoordeel over de PAS te geven. Daar is het wachten nu op. We verwachten deze een uitspraak in het voorjaar 2019.

/////////////////////// //////////////////////////// /////////////////////// ///////////////////////

Voor meer informatie:
Esther de Snoo
communicatieadviseur
LTO Nederland
06 53728351
edsnoo@LTO.nl.

 

07 november 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven