Vleesveehouders kunnen fosfaatrechten overdragen; aanmelden voor 6 november

Vanaf 24 oktober tot 6 november kunnen zoogkoeienhouders die fosfaatrechten hebben gekregen en gebruik willen maken van de regeling, zich melden bij RVO.nl.
Vleesveehouders hebben duidelijkheid over de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Dit betekent dat vleesveehouders die over fosfaatrechten beschikken, nu afstand kunnen doen van hun fosfaatrechten. Zij kunnen zich vanaf woensdag 24 oktober melden bij RVO.nl. Er geldt een registratietermijn van 8 weken, wat betekent dat de zoogkoeienhouders die gebruik willen maken van de regeling voor 6 november een melding moeten doen. Meldingen die na deze datum worden ingediend, worden nog wel door RVO.nl in behandeling genomen, maar er is dan geen garantie dat deze voor 31 december is verwerkt.
Zoogkoeienhouders die geen fosfaatrechten hebben gekregen, en daarom geen afstand hoeven te doen van deze rechten, hebben tot 1 december de tijd om deelname aan de vrijstellingsregeling voor dit jaar kenbaar te maken.
Aanmelden op RVO.nl
RVO.nl zal woensdag 24 oktober bij de inwerkingtreding van de regeling een aanmeldingsformulier op de website openstellen. Een dag eerder, op 23 oktober wordt de regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
De vakgroep LTO Vleesveehouderij heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een oplossing voor vleesveehouders die door het fosfaatrechtenstelsel onbedoeld in de problemen zijn gekomen. Met de invoering van de vrijstellingsregeling is volgens voorzitter Wouter Hartendorf een doorbraak bereikt. “Ik roep alle leden-vleesveehouders op goed over deze mogelijkheid na te denken en zo nodig, snel actie te ondernemen.”

23 oktober 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven