Rondom pluimveehouderijen geen grotere kans op longontsteking

Omwonenden van pluimveehouderijen hebben geen verhoogde kans op een longontsteking. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-3), uitgevoerd door RIVM. LTO/NOP Pluimveehouderij is verheugd over de uitkomst.

Recent is in opdracht van het Rijk nieuw onderzoek gedaan op basis van de huisartsengegevens. Doel van dit nieuwe onderzoek is om na te gaan of de eerder gevonden associatie tussen wonen in de omgeving van geiten- en pluimveehouderijen en longproblemen kan worden aangetoond. Het onderzoek richt zich op de periode 2014 tot en met 2016. Rondom pluimveehouderijen hebben mensen geen grotere kans op een longontsteking. Eerder onderzoek liep van 2009 - 2013.

Dalende trend bevestigd
LTO/NOP Pluimveehouderij is verheugd hierover. Eric Hubers, voorzitter van LTO/NOP Pluimveehouderij: “Die dalende trend was al eerder ingezet en nu bevestigd. De pluimveesector gaat verder op de ingeslagen weg om de impact op de omgeving te verlagen. We zetten in op minder geur-, fijnstof- en ammoniakemissies. Dat doen we met maatregelen in de stal, die niet alleen goed zijn voor de omgeving maar ook gunstig voor het stalklimaat en dus voor de dieren, pluimveehouder en personeel.”

Het VGO-onderzoek richtte zich niet enkel op de pluimveehouderij, maar spitst zich ook toe op de gezondheidstoestand van omwonenden van geitenhouderijen. De eerder gevonden associatie tussen het wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en het voorkomen van longontstekingen binnen een reikwijdte van 2 kilometer wordt met dit onderzoek bevestigd voor de periode 2014-2016. Aandoeningen als astma en hooikoorts blijken al enige jaren significant minder vaak voor te komen binnen een straal van 1 kilometer van een geitenbedrijf.

Meer onderzoek nodig
LTO Nederland wil onderzoek naar de oorzaak van de uitkomst van het onderzoek voor geitenhouderijen om zodoende en indien nodig samen met de betrokken boeren maatregelen kunnen nemen. Dat kunnen de boeren nu nog niet omdat uit het VGO-onderzoek niet duidelijk is waardoor de gezondheidseffecten ontstaan. De overheid heeft een vervolgonderzoek toegezegd. LTO Nederland wil uiteraard meewerken aan een dergelijk vervolgonderzoek. Boeren in Nederland willen boeren met draagvlak van de burgers en daar hoort bij dat omwonenden niet of nauwelijks hinder mogen ervaren en/of gezondheidseffecten lopen.

LTO Nederland staat voor een duurzame veehouderij die gezonde producten voorbrengt in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van onze boeren en tuinders.

 

22 oktober 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven