Gezocht: Melkveehouders voor kalvergezondheidsproject

LTO Nederland zoekt melkveehouders die deel willen nemen aan een kalvergezondheidsproject.

Binnen het project ’’PPS Kansen voor het Kalf in de Keten’’ is LTO Nederland betrokken in werkpakket Ketenconcepten. De doelstelling binnen het project is om inzicht te krijgen in de factoren in het vroege leven van het kalf, die bepalend zijn voor de latere gezondheid en groei van vleeskalveren. Tijdens het experiment worden kalveren gevolgd vanaf het melkveebedrijf tot en met het vleeskalverenbedrijf. Er wordt onderzocht of kalveren die na de geboorte langer op het melkveebedrijf blijven, het beter doen op het vleeskalverenbedrijf. Denk hierbij aan 4 weken in plaats van 2 weken.
 
Voor het experiment hebben we 1 tot 2 kalveren per week nodig om aan te leveren bij de vleeskalverenhouderij. Deze kalveren worden elke 10-14 dagen opgehaald en gaan dan naar een vleeskalverenbedrijf die ook bij het onderzoek betrokken zijn. Het leveren van kalveren voor het project zal tussen de 3 maanden en een half jaar uitkomen.
Er worden tijdens het experiment een aantal waarnemingen gedaan. Deze waarneming wordt uitgevoerd door de onderzoeker, assistent onderzoeker of studenten onder begeleiding vanuit het onderzoek. Het kalf wordt beoordeeld op klinische gezondheid, op het melkveebedrijf en op het kalverenbedrijf. Waar mogelijk wordt het geboorte gewicht verzameld en het gewicht van het kalf bij aankomst op het vleeskalverenbedrijf. Er worden bloedmonsters genomen op het melkveebedrijf en het vleeskalverenbedrijf om te testen op weerstandsvermogen. Ook wordt er een neusswab genomen op melkveebedrijf en vleeskalverenbedrijf voor de aanwezigheid van ziektekiemen. Als laatste worden ook gezondheid en technische prestaties van de kalveren op het vleeskalverenbedrijf, inclusief slachtresultaten bijgehouden.
 
Wat wordt er van de melkveehouder verwacht?
·          De bereidheid om gedurende de duur van het onderzoek de helft van de kalveren die bestemd zijn voor de vleeskalverenhouderij twee weken langer dan normaal op met melkveebedrijf te houden en te verzorgen.
·          De bereidheid om onderzoekers van Wageningen Universiteit toe te laten op het bedrijf om bloed- en neusvloeistofmonsters te nemen bij kalveren die bestemd zijn voor de vleeskalverenhouderij, en om de klinische gezondheid van de kalveren te beoordelen.
·          De bereidheid om gegevens en informatie over de gezondheid van de kalveren, veterinaire behandelingen, en het rantsoen en de verzorging van de dieren te delen met de onderzoekers van Wageningen Universiteit.
·          De bereidheid om kalveren die bestemd zijn voor de vleeskalverenhouderij gedurende de duur van het onderzoek in overleg met de onderzoekers van Wageningen Universiteit af te laten voeren van het melkveebedrijf, en dus niet via het reguliere circuit te verkopen.
·          Bereidheid om gegevens met ons te delen, melkveehouder hoeft niks zelf aan te leveren, studenten komen de metingen doen.
 
Wat levert het de melkveehouder op?
·          Een terugkoppeling van gegevens over de gezondheid en de technische prestaties van hun kalveren op het vleeskalverenbedrijf.
·          De mogelijkheid om deel te nemen aan een studieclub, samen met de andere deelnemers, over de opfok van kalveren. Aandacht voor zowel vaars- als stierkalveren, en voor de specifieke knelpunten waar de individuele melkveehouder tegenaan loopt.
·          De mogelijkheid om samen met de andere deelnemers (melkveehouders èn vleeskalverenhouders) een speciaal voor hen georganiseerde lezing bij te wonen over de resultaten van de proef.
·          Een cadeaubon als blijk van waardering voor de deelname aan het onderzoek
·          Met de deelnemer en collecterende handelaar worden goede afspraken gemaakt
 
Wil je meer weten over dit experiment of jezelf meteen aanmelden? Neem dan contact op met Yvonne Daandels via yvonne.daandels@zlto.nl.
 

05 oktober 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven