Nieuwe bestuurder LTO Schapenhouderij

Het federatiebestuur van LTO Nederland heeft in haar vergadering van 4 september Albert van der Ploeg uit Roodkerk (Friesland) benoemd als een van de bestuurders van de vakgroep schapenhouderij.  Met de benoeming van Albert van der Ploeg is de bezetting van de vakgroep na lange tijd weer op sterkte.

 

Tot 1 januari 2019 is van der Ploeg wethouder voor het CDA in de gemeente Dongeradeel. Daarnaast is hij onder andere bestuurlijk actief in het agrarisch natuurbeheer. Samen met zijn vrouw heeft van der Ploeg een veehouderijbedrijf met schapen en vleesvee. Naast ruime bestuurlijke en politieke ervaring beschikt van der Ploeg over een groot en relevant netwerk. De vakgroep schapenhouderij is blij met de komst van de nieuwe bestuurder en heeft alle vertrouwen in een prettige en constructieve samenwerking. De komende tijd zal de focus voornamelijk liggen op de doorvertaling van de sector visie naar concrete strategische doelstellingen. 

10 september 2018

BRON:
LTO Schapenhouderij
Naar boven