Tegemoetkoming zoogkoehouders voor BVD-bestrijding

De aanpak van de rundveeinfectieziekte BVD is in Nederland in volle gang. Binnen de melkveesector zijn al grote stappen gezet. Om ook zoogkoehouders te stimuleren de strijd aan te gaan met BVD, stelt ZuivelNL tot eind 2020 een tegemoetkoming beschikbaar van 25 euro per bedrijf per kwartaal. De regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoebedrijven en wordt toegekend op volgorde van aanmelding.


De Nederlandse rundveehouderij wil samen werken aan gezond vee en, in navolging van de ons omringende landen, vrij worden van BVD. Zo goed als alle melkveebedrijven nemen nu deel aan de bestrijding. Ook heeft de kalversector aangegeven op termijn geen BVD-dragers meer aan te nemen. Dit maakt het nóg belangrijker voor zoogkoehouders om deze verraderlijke infectieziekte ook aan te pakken. Lees hier meer.

10 september 2018

BRON:
ZuivelNL
Naar boven