‘Droogteschade moet diepgaand onderzocht worden’

LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de schade voor boeren, gewassen en vee als gevolg van de extreme droogte grondig en objectief onderzoekt en in beeld brengt.

Donderdag 23 augustus bracht het ministerie van LNV de uitkomsten van een eerste verkennend onderzoek naar buiten. De uitkomsten laten zien dat de bedrijfseconomische verschillen tussen boerenbedrijven dit jaar naar verwachting zeer groot zullen zijn. Met name veehouders, aardappelzetmeeltelers, akkerbouwers en fruittelers in Zeeland en de Achterhoek lijken een financieel moeilijke periode tegemoet te gaan omdat zij veel extra kosten moeten maken. Volgens de onderzoekers zullen de veehouders dit jaar gemiddeld €20.000 minder inkomen kunnen genereren. Dit is de helft tot iets minder dan de helft dan een gemiddeld jaarinkomen.

LTO Nederland maakt zich grote zorgen om de financiële situatie van boeren als gevolg van de extreme droogte. Temeer omdat boeren in andere Europese lidstaten (Zweden, Duitsland en België) wel financiële ondersteuning krijgen van hun overheid. Dit betekent dat een ongelijk speelveld kan ontstaan binnen de Europese Unie. LTO Nederland vreest voor de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren en pleit voor een ‘level playing field’. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Het is vreemd dat landen zo verschillend reageren op de financiële situatie van boeren als gevolg van de droogte. Het onderstreept des te meer dat een diepgaand en objectief vervolgonderzoek nodig is om de schade voor boeren, gewassen en vee in beeld te krijgen.”

24 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven